מה קרה להביאס קורפוס? על משמרת החירות בבג״ץ (What Happened to Habeas Corpus in Israel?)

המשפט כג, תשע״ז

35 Pages Posted: 13 Feb 2017 Last revised: 27 Feb 2017

See all articles by Joshua Segev

Joshua Segev

Netanya Academic College School of Law; Bar-Ilan University - Faculty of Law; University of Virginia - School of Law, Alumnus or Degree Candidate Author

Israel Zvi Gilat

Netanya Academic College School of Law

Date Written: February 9, 2017

Abstract

תקציר בעברית: בקשת סעד של "הביאס" קורפוס" נחשבת לנדבך חיוני של ההגנה על החירות האישית, וממילא על חירויות היסוד של הפרט כולן, במסורת האנגלו-אמריקאית. בחינת מצבם העדכני של צווי ההביאס קורפוס במשפט הישראלי מראה על דעיכתם. דעיכה זו בולטת במיוחד לאור תפקידם החשוב בשלבים שבהם צעד המשפט הישראלי את צעדיו הראשונים, והשימוש שעשה בהם בג"ץ לביסוס עליונות שלטון החוק ולהכפפתם של פרטים וגופים למרותו. דעיכה זו אינה מקרית ומשקפת העדפה מערכתית ומתודולוגית. במרכזו של המאמר יעמדו שלושה גורמים, שהובילו לדלדולם של צווי ההביאס קורפוס: א) התפתחות אלטרנטיבות סטטוטוריות להביאס קורפוס; ב) פסיקה קאזואיסטית הנעדרת ייחוד פרוצדוראלי או מהותי; ג) המהפכה החוקתית ואימוצה של הביקורת השיפוטית על חקיקה ראשית. המשותף לכל הגורמים הוא העדפה של הנדסה חוקתית גרנדיוזית – אם על ידי המחוקק ואם על ידי בתי המשפט – של מרחב חירות האדם.

English Abstract: The great writ of habeas corpus is considered an essential element of the defense of personal liberty in the Anglo-American tradition. However, a careful examination of habeas corpus jurisprudence in Israel shows a decline in its legal status and significance. This decline is especially noticeable, when one considers the important role of the prerogative writ in the formative era of the State of Israel in fortifying the rule of law and the protection of personal liberty. The deterioration of habeas corpus is not a coincidence. It reflects a systemic and methodologic constitutional preference. The article identifies three main causes to the weakening of habeas corpus jurisprudence: 1) the emergence of institutional statutory alternatives; 2) the casuistic and indeterminate nature of habeas corpus jurisprudence; 3) the Constitutional Revolution and the adoption of a principled based judicial review of primary legislation. These factors share a common dominator: a preference to grand-scale versus small-scale constitutional design of the sphere of personal liberty.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: הביאס קורפוס, ישראל, בג״ץ

Suggested Citation

Segev, Joshua and Gilat, Israel Zvi, מה קרה להביאס קורפוס? על משמרת החירות בבג״ץ (What Happened to Habeas Corpus in Israel?) (February 9, 2017). המשפט כג, תשע״ז, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2914531

Joshua Segev (Contact Author)

Netanya Academic College School of Law ( email )

1 University St.
Netanya
Israel

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

University of Virginia - School of Law, Alumnus or Degree Candidate Author ( email )

580 Massie Road
Charlottesville, VA 22903
United States

Israel Zvi Gilat

Netanya Academic College School of Law ( email )

Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
42
Abstract Views
621
PlumX Metrics