ציֹונים אבל פחות: נרטיבים מתחרים בזיכרון הפופולרי הישראלי־יהודי של הסכסוך – ממצאים של סקר דעת קהל Zionists but less: Competing narratives in the Israeli-Jewish popular memory of the Israeli-Arab/Palestinian conflict: Findings of a public opinion survey

ציֹנים אבל פחות: נרטיבים מתחרים בזיכרון הפופולרי הישראלי־יהודי של הסכסוך – ממצאים של סקר דעת קהל

25 Pages Posted: 27 Feb 2017 Last revised: 15 Nov 2017

Date Written: May 12, 2016

Abstract

תקציר בעברית: זיכרון פופולרי, כחלק מן הזיכרון הקולקטיבי, משפיע על התגובות הפסיכולוגיות, הקוגניטיביות והרגשיות של בני חברה הנתונה בסכסוך, ובייחוד על התנהגותם, ולכן חשוב להכירו. למרות זאת, הזיכרון הפופולרי של היהודים בישראל על הסכסוך הישראלי/יהודי־ ערבי/פלסטיני טרם נחקר עד כה באמצעות סקר דעת קהל, המאפשר להגיע למדגם מייצג של האוכלוסייה. מאמר זה בא למלא חלק מחוסר זה. הוא מתאר את הזיכרון של אוכלוסייה זו על בסיס סקר דעת קהל שנערך ב־ 2008 בקרב מדגם מייצג שלה בנוגע ל־ 24 סוגיות היסטוריות מרכזיות של הסכסוך משלהי המאה ה־ 19 ועד ימינו. עם סוגיות אלו נמנים יחסי החלוצים היהודים והפלסטינים בארץ־ישראל, הסיבות לפרוץ מלחמות שונות, הסיבות לאקסודוס הפלסטיני ב־ 1948 ולהקמת ההתנחלויות בשטחים, כנות הצדדים במשא ומתן לשלום, וטוהר הנשק. נוסף על כך, המאמר מציג לראשונה את "אינדקס הזיכרון הישראלי־ יהודי של הסכסוך" — ממוצע זיכרון של 24 הסוגיות — שעל פני ספקטרום הנרטיבים הוא נמצא ממוקם בין נרטיב הנוטה לציוני לבין נרטיב מאוזן )פוסט־ציוני(, קרוב יותר לאחרון. המאמר גם דן במתאמים בין אינדקס זה לעמדות המרואיינים כלפי הסכסוך ולמאפיינים פסיכולוגיים וסוציו־דמוגרפיים שלהם, ואף במתאם בין אינדקס זה לזיכרון השואה של המרואיינים.

English Abstract: This article describes the results of the first study to map the Israeli-Jewish popular memory of the Israeli-Arab/Palestinian conflict. This was done in 2008 via a public opinion survey conducted among a representative sample of Israeli-Jews, examining their memory regarding 24 major events and topics of the conflict starting from the late 19th century until the present days. In addition, the memory index/average is described as well as correlations of the index with other psychological characteristics of the interviewees and their memory of the Holocaust. The full findings of the survey are available online - in ENGLISH - at http://www.collective-memory.info/publications/the-israeli-jewish-collective-memory-of-the-israeli-arabpalestinian-conflict .

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Collecive mmeory, popular memory, Palestinian refugee problem, 1948 Palestinian exodus

Suggested Citation

Nets-Zehngut, Rafi, ציֹונים אבל פחות: נרטיבים מתחרים בזיכרון הפופולרי הישראלי־יהודי של הסכסוך – ממצאים של סקר דעת קהל Zionists but less: Competing narratives in the Israeli-Jewish popular memory of the Israeli-Arab/Palestinian conflict: Findings of a public opinion survey (May 12, 2016). ציֹנים אבל פחות: נרטיבים מתחרים בזיכרון הפופולרי הישראלי־יהודי של הסכסוך – ממצאים של סקר דעת קהל. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2915722

Rafi Nets-Zehngut (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem ( email )

Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
57
Abstract Views
391
rank
383,201
PlumX Metrics