מדיניות בית הדין לעבודה בישראל לגבי צווי מניעה כנגד שביתות (Israeli Labor Court's Policy Regarding Strikes’ Injunctions)

המשפט ט' ן תשס"ד

12 Pages Posted: 4 Mar 2017 Last revised: 6 Mar 2017

Date Written: February 12, 2003

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה יסודו במחקר של המדיניות המיושמת על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב (להלן: "בית הדין") בכל הנוגע להוצאת צווי מניעה נגד שובתים (להלן: "המדיניות" או "צווי מניעה"), המדיניות נחקרת במאמר לגבי שתי שנות משפט: 1994-1993 ו-1997-1996- (להלן: "תקופת המחקר"), הטענות העיקריות, על בסיס ממצאי המחקר, הינן כי המדיניות שיושמה על ידי בית הדין בתקופת המחקר הייתה מוטית, וזאת לטובת המעבידים; וכי היה קיים פער משמעותי בין המדיניות המוצהרת של בית הדין לבין המדיניות שיושמה על ידו הלכה למעשה, בית הדין התגלה בבירור כמביא לסיום הרוב המכריע של השביתות, וכ"בית דין של משפט", הפועל באופן פורמלי ודווקני ליישום הוראות הדין, ולא כ"בית דין של יחטי עבודה" - הפועל על פי עקרון הדמוקרטיה התעשייתית, כמתווך המסייע לצדדים להגיע בהסכמה לפתרון מחלוקותיהם .

English Abstract: This article examines the activity in the years 1993-1994 and 1996-7 of the Tel Aviv labor court, the main labor court in Israel, regarding issuing injunctions against strikes. It was found that the court was biased in favor of the employers, largely leading to the end of the most of the strikes by issuing injunctions or in other ways.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Labor relations, Israel, strikes, strikes’ injunctions, injunctions

Suggested Citation

Nets-Zehngut, Rafi, מדיניות בית הדין לעבודה בישראל לגבי צווי מניעה כנגד שביתות (Israeli Labor Court's Policy Regarding Strikes’ Injunctions) (February 12, 2003). המשפט ט' ן תשס"ד. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2915803

Rafi Nets-Zehngut (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem ( email )

Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
276
PlumX Metrics