Критиката на поведенческата икономика: подмяна или усъвършенстване на неокласическата парадигма (The Critics of Behavioral Economics: Replacement or Improvement of the Neoclassical Paradigm)

Proceedings of National Science Round Table, The Critics of Neoclassical Economics in the Light of the Global Financial and Economic Crisis 2008-2009, Economics University - Varna, ISBN 978-954-21-0909-9, p. 90-101, 2016

12 Pages Posted: 11 Mar 2017

See all articles by Dimitar Kanev

Dimitar Kanev

Varna Free University 'Chernorizets Hrabar'

Date Written: September 5, 2016

Abstract

Bulgarian Abstract: Докладът проследява възхода на поведенческата икономика през последните години и критиките й към неокласическата парадигма. Прави се извод, че поне засега поведенческата икономика не замества, а само усъвършенства неокласическия подход, като от една страна го допълва, а от друга прави по-реалистични някои от допусканията му за човешкото поведение. Въпреки отсъствието на радикални теоретични различия, обаче, дори тези малки усъвършенствания водят до много големи несъответствия в разбирането за човешкото действие и ролята на държавата в социално-икономическата система.

English Abstract: The report tracks the rise of behavioral economics over the past years and its criticism to the neoclassical paradigm. The conclusion is that, at least for now, behavioral economics does not replace, but improves the neoclassical approach, by making more realistic some of its assumptions about human behavior. Despite the absence of radical theoretical differences, however, even these little improvements lead to very large differences in the understanding of human action and the government role in the society.

Note: Downloadable document is available in Bulgarian.

Keywords: behavioral economics, neoclassical economics

JEL Classification: D03, E03, B59

Suggested Citation

Kanev, Dimitar, Критиката на поведенческата икономика: подмяна или усъвършенстване на неокласическата парадигма (The Critics of Behavioral Economics: Replacement or Improvement of the Neoclassical Paradigm) (September 5, 2016). Proceedings of National Science Round Table, The Critics of Neoclassical Economics in the Light of the Global Financial and Economic Crisis 2008-2009, Economics University - Varna, ISBN 978-954-21-0909-9, p. 90-101, 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2927680

Dimitar Kanev (Contact Author)

Varna Free University 'Chernorizets Hrabar' ( email )

KK
Varna, 9007
Bulgaria

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
52
Abstract Views
599
Rank
693,003
PlumX Metrics