De toepassing van Nederlandse cao’s op buitenlandse chauffeurs in het goederenvervoer over de weg - Op de viersprong van transportrecht, arbeidsrecht, vrij verkeer en IPR (The Application of the Dutch Collective Agreements to the Employment Contracts of Foreign Truck Drivers Active in the Transport of Goods by Road in the Netherlands – On the Intersection between Transport Regulation, Labour Law, Free Movement and Private International Law)

151 Pages Posted: 13 Mar 2017 Last revised: 3 May 2017

See all articles by Aukje A.H. Van Hoek

Aukje A.H. Van Hoek

University of Amsterdam Institute for Private Law

Mijke Houwerzijl

Tilburg Law School; University of Groningen

Date Written: January 2, 2008

Abstract

Dutch Abstract: In Nederland gevestigde ondernemingen maken op verschillende manieren gebruik van buitenlandse chauffeurs voor het verrichten van (inter)nationaal transport over de weg. Soms wordt gebruik gemaakt van speciale arbeidsrelaties zoals uitzendarbeid en collegiale inleen, soms wordt het werk geheel of gedeeltelijk uitgevoerd via buitenlandse vestigingen en/of dochters. Dit rapport beantwoordt de vraag wat het gevolg is van deze tewerkstellingsmodaliteiten voor de toepasselijkheid en handhaving van de Nederlandse cao. Naast een beschrijving van de status quo, besteedt het rapport ook aandacht aan de mogelijkheden van sociale partners om de werkingssfeer van de cao te wijzigen. Daartoe wordt een analyse gemaakt van de regeling in de transportsector, de geldende cao’s, het internationaal privaatrecht en het vrij verkeer van diensten. De analyse is gebaseerd op de toen van kracht zijnde regelingen, maar de problematiek is nog steeds actueel. Daarom is het rapport in 2017 alsnog – op verzoek - openbaar gemaakt. Deel 1 beschrijft het wettelijk kader voor het goederenvervoer over de weg. Aan de hand hiervan worden mogelijke aanknopingspunten voor regulering geïdentificeerd en worden de in de praktijk gebruikte modaliteiten getoetst op toelaatbaarheid. Deel 2 gaat in op het internationaal privaatrecht en bevat een hoofdstuk over het objectief toepasselijke recht en een hoofdstuk over de toepasselijkheid van de transport-cao. Deel 3 gaat in op de mogelijkheden voor cao-partners om toepasselijke Nederlandse cao-bepalingen te handhaven, tegen de achtergrond van het Europese recht.

English Abstract: Dutch transport companies make use of foreign truck drivers for their transport services through different employment modalities, such as use of temporary agency work, subcontracting and intra-concern transfers. The report, commissioned by the social partners in the road transport sector and finished in December 2008, examines the effect of these employment modalities on the application and enforcement of the Dutch collective agreements for the transport by road sector. In doing so, it describes the interaction between the rules on transport (national and European), free movement of services, EU choice of law and national collective agreements. Though the rules have changed since the report was published, the problems with regard to the interaction of these legal areas are still highly topical. Therefore, on request, the report is made publicly accessible in March 2017.

Part 1 describes the legal framework of transport of goods by road. This overview is meant both to identify possible connecting factors for the regulation of employment and to test the legality of the employment modalities used in practice. Part 2 focuses on issues of private international law. It discusses the law applying to the contract, the application of overriding mandatory provisions and the status of collective agreements in private international law. Part 3 explores how applicable Dutch collective agreement provisions can be enforced, within the framework of European law.

Note: Downloadable document is available in Dutch.

Keywords: labour law, Dutch collective agreements, foreign truck drivers, transport regulation, free movement, private international law, european contract law, transport, road sector

JEL Classification: K12

Suggested Citation

Van Hoek, Aukje A.H. and Houwerzijl, Mijke, De toepassing van Nederlandse cao’s op buitenlandse chauffeurs in het goederenvervoer over de weg - Op de viersprong van transportrecht, arbeidsrecht, vrij verkeer en IPR (The Application of the Dutch Collective Agreements to the Employment Contracts of Foreign Truck Drivers Active in the Transport of Goods by Road in the Netherlands – On the Intersection between Transport Regulation, Labour Law, Free Movement and Private International Law) (January 2, 2008). University of Groningen Faculty of Law Research Paper 2017-02, Amsterdam Law School Research Paper No. 2017-15, Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series No. 2017-02, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2930153 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2930153

Aukje A.H. Van Hoek (Contact Author)

University of Amsterdam Institute for Private Law ( email )

Amsterdam, 1000 BA
Netherlands

Mijke Houwerzijl

Tilburg Law School ( email )

Tilburg, 5000 LE
Netherlands
+31134668131 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.tilburguniversity.edu/webwijs/show/m.s.houwerzijl.htm

University of Groningen ( email )

9700 AS Groningen
Netherlands

HOME PAGE: http://www.rug.nl/staff/m.s.houwerzijl/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
47
Abstract Views
832
PlumX Metrics