Transpunerea directivei prin Ordonanţă de Urgenţă. Exemple recente din dreptul român si aspecte comparate (On Transposing the Directive by Emergency Order. Recent Examples from Romanian Legal Order and Comparative Issues)

Directiva - act de dreptul Uniunii Europene – si dreptul român, Cood. Daniel-Mihail Sandru Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin, Ed. Universitara, 2014, ISBN 978-606-28-0209-7, p. 132-173

49 Pages Posted: 15 Mar 2017

See all articles by Irina Alexe

Irina Alexe

Legal Research Institute of the Romanian Academy

Constantin-Mihai Banu

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: March 14, 2016

Abstract

Romanian Abstract: Conform art. 288 TFUE, directiva (act de dreptul Uniunii Europene) are ca destinatar statul membru, iar acesta din urmă este liber să aleagă forma şi mijloacele pentru atingerea rezultatului prescris prin directivă, adică pentru transpunerea ei în dreptul intern. Sistemul instituţional şi juridic al Uniunii Europene nu prescrie reguli în privinţa transpunerii directivei; Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în jurisprudenţa sa, a stabilit o serie de principii şi reguli, însă chiar şi acestea sunt deferente faţă de autonomia statului membru. Ar putea exista cel mult „bune practici”, extrase din dreptul comparat.

Studiul tratează, într-un context comparatist, practica recurgerii la ordonanţe de urgenţă (acte reglementate la art. 115 din Constituţia României) în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene în dreptul român. Justifică oare suficient Guvernul necesitatea adoptării unor atari acte pentru transpunerea directivelor? Justificarea se regăseşte preponderent în preambulul ordonanţelor de urgenţă, însă deseori aceasta este succintă. Este cazul românesc particular sau practica recurgerii la delegarea legislativă (pentru puterea executivă) se întâlneşte şi în alte state membre ale Uniunii Europene? Iar în cazul unui răspuns afirmativ (ceea ce pare evident potrivit evoluţiilor constituţionale contemporane), cum se înfăţişează justificarea puterii executive în acest context „european”? În acelaşi context, este discutată critic şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale a României în materie.

English Abstract: According to Article 288 TFEU, the Directive (as act of European Union law) has the Member State as addressee, yet the latter is free to choose the form and methods for achieving the result prescribed by the Directive, in order to transpose it into national law. The institutional and legal framework of the European Union does not lay down rules on transposition. In its case-law, the Court of Justice of the European Union established certain principles and rules, but even these are deferential towards Member State autonomy. At least there could be no more than “best practices” drawn from comparative law.

The study deals in a comparative framework with the practice of using emergency orders (acts regulated by Article 115 of the Constitution of Romania) in order to transpose Directives of the European Union into Romanian law. Is there enough the reasoning employed by the Government in order to enact such acts aiming at transposing Directives? That reasoning is found mainly in the preamble of emergency orders, yet often it is brief. Is the Romanian case so peculiar or such practice of relying on legislative delegation (to executive) is encountered in other Member States of the European Union? And if so (what seems obvious according to contemporary constitutional developments), what does such reasoning put forward by the executive branch look like – in a “European” context? The relevant case-law of the Constitutional Court of Romania is also critically discussed.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: Article 288 TFEU, directive, emergency orders, Romania, Constitution, Constitutional Court, European Court of Justice, comparative law

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Alexe, Irina and Banu, Constantin-Mihai, Transpunerea directivei prin Ordonanţă de Urgenţă. Exemple recente din dreptul român si aspecte comparate (On Transposing the Directive by Emergency Order. Recent Examples from Romanian Legal Order and Comparative Issues) (March 14, 2016). Directiva - act de dreptul Uniunii Europene – si dreptul român, Cood. Daniel-Mihail Sandru Constantin-Mihai Banu, Dragos Calin, Ed. Universitara, 2014, ISBN 978-606-28-0209-7, p. 132-173 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2932828 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2932828

Irina Alexe (Contact Author)

Legal Research Institute of the Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie no.13, corp B, et. 4, sector 5
Bucharest, 050711
Romania

Constantin-Mihai Banu

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
56
Abstract Views
506
rank
386,768
PlumX Metrics