אי קיום החלטות בג"ץ ככשל מוסדי: הצעה למודל של אכיפה שיפוטית Enforcing High Court Decisions on State Actors – An Institutional Framework

משפט ועסקים יט 1271 2016

48 Pages Posted: 30 Mar 2017

See all articles by Ori Aronson

Ori Aronson

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: March 15, 2017

Abstract

תקציר בעברית: אי קיום החלטות של בג"ץ על ידי המדינה מסתמן בשנים האחרונות כתופעה של ממש. משאין בידיו אמצעים אפקטיביים לאכיפת צוויו, ואף לא לפיקוח על מאמצי המדינה לקיימם, בית המשפט העליון מוצא את עצמו בדילמה: מצד אחד, הוא נזהר לא להוביל את המערכת למשבר חוקתי בכל מקרה של אי קיום, ופונה תחת זאת לכלים רכים של תמרוץ וביוש לצורך השגת רמה נסבלת של קיום; מצד אחר, כדי למנוע שחיקה של מעמדו, הוא נמנע לא אחת מלהסכים לדחיות ולהפרות שונות של החלטותיו, מה שמוביל לעיתים לעימות ישיר עם הרשויות הפוליטיות, כמו במקרה של פינוי היישוב עמונה, למשל. המאמר מציג קווי מתאר למודל דיוני מוסדי שנועד למתן את עוצמת הדילמה של בג"ץ ולשפר את רמת הקיום של החלטותיו על ידי המדינה, באמצעות הפקדת סמכויות האכיפה והביקורת על קיום פסקי הדין בידיהן של ערכאות הדיון. המאמר טוען כי לבית המשפט העליון, דווקא מפאת "עליונותו", חסרים כלים חיוניים לבירור ראייתי, לגיבוש תמונה עובדתית מלאה על מאמצי הרשות, ולהטלת סנקציות אישיות על פקידי הממשל שמסכלים את קיום צוויו. ערכאת דיון, דוגמת בית המשפט המחוזי, עשויה להיות זירה אפקטיבית יותר לפיקוח נמשך אחר ביצוע ההחלטות של בג"ץ, במיוחד כאלה שקיומן מורכב מבחינה פוליטית או מוסדית.

English Abstract: The past few years have witnessed a growing occurrence of state non-compliance with decisions of the Israeli High Court of Justice (HCJ). In the absence of effective means of enforcing its own orders or tracking the state’s efforts to comply, the Court reaches a dilemma: on the one hand, wary of igniting a constitutional crisis whenever non-compliance occurs, the Court resorts to softer means of shaming and incentivizing state officials into some degree of compliance; on the other hand, it seeks to avoid an erosion in its public stature due to recurrent governmental disregard, and so arrives once every while at a direct confrontation with the political branched of government. The Article outlines an institutional model intended to relieve the Court’s dilemma to some extent, while improving the degree of compliance with its decisions. Relying on U.S. experience, the model suggests doing so by authorizing lower courts within the judicial system to enforce the High Court’s decisions and track state compliance with them. The Article argues that the Supreme Court, due to its very supremacy, lacks elementary means of evidence-based fact-finding on the state’s compliance efforts as well as the means to impose sanctions on government officials that hinder compliance with its orders. Trial courts, such as the Israeli district courts, could prove to be a more effective forum for continuous supervision over the execution of HCJ decisions, especially ones that require complex institutional reforms.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Suggested Citation

Aronson, Ori, אי קיום החלטות בג"ץ ככשל מוסדי: הצעה למודל של אכיפה שיפוטית Enforcing High Court Decisions on State Actors – An Institutional Framework (March 15, 2017). משפט ועסקים יט 1271 2016, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2941356

Ori Aronson (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat-Gan, 5290002
Israel

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/558

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
278
PlumX Metrics