Η γερμανική σοσιαλδημοκρατία του Schulz και το στοίχημα της κοινωνικής δικαιοσύνης (The German Social Democracy of Schulz and the Bet on Social Justice)

8 Pages Posted: 30 Apr 2017

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: April 30, 2017

Abstract

Greek Abstract: Ανεξάρτητα από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι πολύ σχετικές, η εποχή της αυταπάρνησης για την γερμανική σοσιαλδημοκρατία φαίνεται να έχει τελειώσει από την στιγμή που ανέλαβε τα ηνία του SPD ο Martin Schulz ως υποψήφιος για την καγκελαρία.. Με τον Schulz oι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες φαίνεται να έχουν ανακτήσει την κοινωνική γλώσσα η οποία του διέκρινε παραδοσιακά. Αυτό δείχνει τουλάχιστον η πρόθεση του να έρθει σε ρήξη με σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκσυγχρονιστική Ατζέντα 2010, προκαλώντας έντονες διαμαρτυρίες στο στρατόπεδο των επιχειρηματιών. H αξίωσή αυτή μαζί με τις δηλώσεις Schulz ότι δεν προτίθεται παριστάνει τον συνοδοιπόρο των σύγχρονων αφεντικών, αλλά να είναι ένας φίλος για τους μικρούς ανθρώπους καθιστά πιο αξιόπιστη την διάθεση του για μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο.

English Abstract: Irrespective of the polls that are very relative, the era of self-denial for German Social Democracy seems to have been over since the SPD was taken over by Martin Schulz as a candidate for the Chancellery. With Schulz, the German Social Democrats seem to have regain the social language that has traditionally distinguished him. This shows at least its intention to break with important issues concerning the modernizing Agenda 2010, causing strong protests in the entrepreneurs' camp. This claim, along with Schulz's statements that he does not intend to represent the Escort of modern bosses, but to be a friend for small people, makes his mood for social reforms more credible.

Note: Downloadable document is in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Η γερμανική σοσιαλδημοκρατία του Schulz και το στοίχημα της κοινωνικής δικαιοσύνης (The German Social Democracy of Schulz and the Bet on Social Justice) (April 30, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2960790 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2960790

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
193
PlumX Metrics