Το κράτος πρόνοιας ως προϋπόθεση ενός σύγχρονου κράτους (The Welfare State as a Precondition of the Modern State)

14 Pages Posted: 13 May 2017

See all articles by Stylianos Tzagkarakis

Stylianos Tzagkarakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK)

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: May 9, 2017

Abstract

Greek Abstract: Ο ορισμός του κράτους πρόνοιας ασφαλώς δεν αποτελεί απλή υπόθεση από την στιγμή που στην έγκυρη επιστημονική βιβλιογραφία υπάρχουν πολυποίκιλοι ορισμοί οι οποίοι επιχειρούν να αποδώσουν τουλάχιστον τα βασικά χαρακτηριστικά του κράτους πρόνοιας , των στόχων και των λειτουργιών του. Ορισμένοι συγγραφείς δίνουν την προτεραιότητα πρωταρχικά στην θεσμική παράμετρο , άλλοι σε λειτουργικές πτυχές και άλλοι σε ιδεολογικούς και πολιτικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την φύση του κράτους πρόνοιας. Πέρα από αυτές τις διαπιστώσεις , υπάρχουν ωστόσο κάποια θεμελιώδη χαρακτηριστικά και αξίες του κράτους πρόνοιας που το καθιστούν υποστασιακή προϋπόθεση ενός σύγχρονου κράτους. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά αντανακλούν αναμφισβήτητα, έναν ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας του κράτους που περιέχει έντονα το στοιχείο του κοινωνικού. Ακριβώς αυτό το σημαντικότατο, στοιχείο αποτελεί προϋπόθεση για την ύπαρξή του σύγχρονου κράτους . Στο σημείο αυτό εντοπίζεται και ο ακριβής στόχος της παρούσας εργασίας, δηλαδή να ξεπεράσει τις θεωρητικές διαφοροποιήσεις και να αναζητήσει εκείνο το θεμελιώδες κοινό έδαφος που αποτελεί το απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξη του κράτους πρόνοιας.

English Abstract: Defining the welfare state is not a simple minded task. Actually, there are numerous definitions which try to reflect at least some of the basic characteristics of the welfare state or its objectives and its functions. For some, there is primarily an institutional parameter, for others there are functional issues which have to be firstly indicated and for others, the ideological and political factors determine the definition and the attitude towards the welfare state. Apart from all these crucial ascertainments, there are some basic fundamental characteristics and values of the welfare state which render it as a precondition of the existence of the modern state. Unquestionably, it reflects a distinct part of the state but most importantly, it comprises a prerequisite for its existence.These characteristics undoubtedly reflect a separate mode of operation of the state, which contains strongly the element of social. This very important element is a prerequisite for the existence of the modern state This is the exact aim of this paper; to surpass the theoretical diversifications and to find the fundamental common ground which forms the indispensability for the existence of the welfare state.

Note: Downloadable document is in Greek.

Keywords: welfare state, definition, modern state, modernization

Suggested Citation

Tzagkarakis, Stylianos and Mavrozacharakis, Emmanouil, Το κράτος πρόνοιας ως προϋπόθεση ενός σύγχρονου κράτους (The Welfare State as a Precondition of the Modern State) (May 9, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2965307 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2965307

Stylianos Tzagkarakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK) ( email )

Crete
Greece

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
129
Abstract Views
359
rank
233,942
PlumX Metrics