Legal Regulations on the Use of Weapons at European Level (Reglementări Juridice În Materia Uzului De Armă În Plan European)

International Scientific Conference ”Challenges and Strategies in Public Order and Safety”, Alexandru Ioan Cuza Police Academy - Bucharest, Romania May 17-18, 2017

Posted: 10 May 2017

Date Written: May 9, 2017

Abstract

English Abstract: The aim of the paper is related to the European legal realities in the field of the use of firearms, especially the legal regime of the use of weapons - an area which, in an objective analysis, tends to be imposed as a distinct training and learning environment due to the specificity and Complexity of this area. The importance of the whole spectrum of teaching and learning activities of all situations in legal regulations must not be forgotten. This area has always proven to be a sensitive one, so increased care must be taken to provide effective training on the issue of weapons use by all law enforcement personnel. Of course, there are some issues that need not be neglected in relation to the above-mentioned issues, such as a rather poor infrastructure caused by budget constraints, a small number of hours allocated to training and retraining skills, a relatively small number of teachers and trainers from the Police Academy and specialists in the field of law enforcement, etc. It should be noted that issues related to the management of initial and continuing training in the handling of firearms are closely related to the systemic capacity to adapt to the new challenges and new realities in the field. Periodically there are new dangers, risks and threats to public order and safety, new types of crime, thus offering new challenges in adapting the legal and action framework, and in addressing new techniques and methods of training and interaction with firearms in, in an efficient manner.

Romanian Abstract: Scopul lucrării este legat de realitățile juridice europene în materia utilizării armelor de foc, în special a regimului juridic al uzului de armă - o zonă care, la o analiză obiectivă, tinde să se impună ca un mediu distinct de instruire și învățare, datorită specificității și complexității acestui domeniu. Nu trebuie uitată importanța întregului spectru de activități de predare și învățare a tuturor situațiilor din reglementările juridice. Această zonă s-a dovedit a fi întotdeauna una sensibilă, astfel încât trebuie să se manifeste grijă sporită pentru o instruire eficientă asupra problematicii uzului de armă de către întreg personalul forțelor de ordine.Desigur, există unele probleme care nu trebuie neglijate în legătură cu aspectele prezentate anterior, cum ar fi o infrastructură destul de slabă cauzată de restricțiile bugetare, un număr redus de ore alocate aptitudinilor de formare și perfecționare, numărul relativ mic al cadrelor didactice și al instructorilor din Academia de Poliție și al specialiștilor în acest domeniu din cadrul forțelor de ordine, etc.Trebuie menționat că problemele legate de gestionarea pregătirii inițiale și continue în manipularea armelor de foc sunt în strânsă legătură cu capacitatea sistemică de adaptare la noile provocări și la noile realități din domeniu. Periodic apar noi pericole, riscuri și amenințări la adresa ordinii și siguranței publice, noi tipuri de infracțiuni, oferind astfel noi provocări în adaptarea cadrului juridic și acțional, și în abordarea unor noi tehnici și metode de formare și de interacțiune cu armele de foc, într-o manieră eficientă.

Keywords: use of weapons, firearms, law enforcements, guaranteeing the right to life, legitimate defense, state of necessity, proportionality, operational situations, legal regulations, uz de armă, armă de foc, forțe de ordine, garantarea dreptului la viață, legitimă apărare, stare de necesitate, proporțional

Suggested Citation

Dogaru, Ștefan, Legal Regulations on the Use of Weapons at European Level (Reglementări Juridice În Materia Uzului De Armă În Plan European) (May 9, 2017). International Scientific Conference ”Challenges and Strategies in Public Order and Safety”, Alexandru Ioan Cuza Police Academy - Bucharest, Romania May 17-18, 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2965405

Ștefan Dogaru (Contact Author)

Independent ( email )

No Address Available

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Abstract Views
25
PlumX Metrics