Securitatea și guvernanța spațiului cibernetic în România. Evaluare retrospectivă 2016-T1/2017-T1. (The Security and Governance of the Romanian Cyberspace. Retrospective Assessment 2016-Q1/2017-Q1)

Claudiu Marian, Paula Ivan, Marius Grad, Politică şi securitate în contextul globalizării, Cluj-Napoca, CA Publishing, 2017

7 Pages Posted: 26 May 2017

Date Written: May 17, 2017

Abstract

Romanian Abstract: Având la baza metodologia și grila de analiză cu indicatorii propuși în studiile anterioare, în cele ce urmează se analizează retrospectiv securitatea și guvernanța spațiului cibernetic în perioada cuprinsă între trimestrul I al anului 2016 (n.a. data elaborării studiului precedent), respectiv trimestrul I al anului 2017. Scopul urmărit de către autor este de a „instituționaliza” în sfera academică un barometru multianual al securității și guvernanței spațiului cibernetic românesc, care să deservească evaluării cantitative și calitative a implementării politicilor publice ce privesc spațiul cibernetic autohton.

English Abstract: Based on the studies I previously published, this paper aims to assess retrospectively the security and governance of the Romanian cyberspace in the period between the first quarter of the year 2016 (the time of the previous study) and the first quarter of year 2017. By publishing this series of studies I intend to "institutionalize" a multiannual barometer of the security and governance of the Romanian cyberspace, with the aim to periodically evaluate the Romanian public policies in cyberspace.

Note: Downloadable document is available in Romanian.

Keywords: cybersecurity, national security, cyberspace governance, Romania, public policy

Suggested Citation

Popa, Iulian, Securitatea și guvernanța spațiului cibernetic în România. Evaluare retrospectivă 2016-T1/2017-T1. (The Security and Governance of the Romanian Cyberspace. Retrospective Assessment 2016-Q1/2017-Q1) (May 17, 2017). Claudiu Marian, Paula Ivan, Marius Grad, Politică şi securitate în contextul globalizării, Cluj-Napoca, CA Publishing, 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2971535

Iulian Popa (Contact Author)

Babeș-Bolyai University ( email )

1st Kogălniceanu Mihail Street
Cluj-Napoca, Cluj 400084
Romania
00764212825 (Phone)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
21
Abstract Views
181
PlumX Metrics