Το αδιέξοδο της σοσιαλδημοκρατίας (The deadlock of Social Democracy )

13 Pages Posted: 8 Jun 2017

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: June 4, 2017

Abstract

Greek Abstract:Προφανές και πολυσυζητημένο είναι το πολιτικό, οργανωτικό και ιδεολογικό αδιέξοδο από το οποίο περνάει η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία τις τελευταίες δεκαετίες. Το αδιέξοδο αυτό εκφράζεται εμμέσως πλην σαφώς, μέσα από την αδυναμία των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων να συγκρατήσουν στις τάξεις τους την εκλογική τους πελατεία και την κοινωνική τους βάση σε εργαζομένους , υπαλλήλους και συνταξιούχους. Τα περισσότερα προλεταριακά και εργατικά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα υποβαθμίζονται τα τελευταία 30 χρόνια όλο και περισσότερο από θεσμικά ενσωματωμένους πολιτικούς οργανισμούς απόλυτης ισχύος σε πολιτικά σχήματα σχετικής εκλογικής εμβέλειας και περιχαρακωμένης κοινωνικής ευρύτητας. Τίθεται επομένως το ζωτικό ερώτημα γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί οι ψηφοφόροι άρχισαν να ενσωματώνονται σε άλλες πολιτικές δεξαμενές.

English Abstract: The political, organizational and ideological impasse from which passes the European social democracy in recent decades is obvious and much-discussed. This deadlock is indirectly but clearly reflected, through the weakness of social democratic parties to rein in their ranks their electoral clientele and their social basis of workers,employees and retirees. Most and labor class orientated social democratic parties are downgraded in the last 30 years more and more, from institutional bodies with absolute political power, to political Groupings with relative downfall of their electoral power and fragmented social broadness. Therefore the vital question arises is why this happens an why voters began to be integrated in other political environments.

Note: Downloadable document is available in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Το αδιέξοδο της σοσιαλδημοκρατίας (The deadlock of Social Democracy ) (June 4, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2980356 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2980356

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
33
Abstract Views
218
PlumX Metrics