Περί «δημοκρατικής αποσύνδεσης» (About Democratic Disconnect)

16 Pages Posted: 13 Jun 2017

See all articles by Emmanouil Mavrozacharakis

Emmanouil Mavrozacharakis

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students

Date Written: June 8, 2017

Abstract

Greek Abstract: Τα αποτελέσματα των νεότερων ερευνών γύρω από την δημοτικότητα της δημοκρατίας δυτικού τύπου είναι μάλλον τρομακτικά. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν έχουν καμία ή ελάχιστη εμπιστοσύνη στην πολιτική , δυσπιστούν απέναντι στα ΜΜΕ , απέναντι στην δικαιοσύνη και συνολικά απέναντι στους θεσμούς. Η πιο εύλογη ερμηνεία των παραπάνω αποτελεσμάτων είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός νέων Ευρωπαίων οι οποίοι προφανώς έχουν απολέσει την πίστη τους στο πολιτικό σύστημα που τους περιβάλει, με την έννοια ότι δεν ελπίζουν πλέον ότι θα τους δώσει το δικαίωμα και την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν ελεύθερα την προσωπικότητα τους. Ειδικότερα οι νέες γενιές ξυπνάνε καθημερινά με την αίσθηση ότι η δημοκρατία δεν έχει να τους προσφέρει παρά μόνο ανυπόστατες ελπίδες.

Την ίδια στιγμή αυξάνεται και η δυσπιστία απέναντι στις δομές του κράτους υπό την έννοια ότι η πλειοψηφία των νέων Ευρωπαίων αισθάνεται προδομένη από τις άλλες γενιές αλλά και από το σύστημα. Τα ευρήματά των ερευνών μια αποδυνάμωση της Δημοκρατίας η οποία ορίζεται και ως δημοκρατική αποσύνθεση. Αυτό σημαίνει ένα άνοιγμα των πολιτών απέναντι σε αυταρχικές εναλλακτικές λύσεις. Η μακροπρόθεσμη σταθερότητα των δυτικών δημοκρατιών απαιτέι περισσότερη νομιμοποίηση σε εθνικό επίπεδο όχι μόνο για να εξασφαλιστεί χώρος για την εσωτερική πολιτική, αλλά και να εξασφαλίσει το σεβασμό προς κοινωνικές και οικονομικές δεσμεύσεις σε βάθος χρόνου.

English Abstract: The results of the latest research around the popularity of Western -style democracy is rather frightening. Most respondents have no or minimal trust in politics, mistrust in the media, towards justice and overall across institutions. The most reasonable interpretation of the above results is that there are a large number of young Europeans who apparently have lost their faith in the political system that surrounds them, in the sense that there are no hoping that will give them the right and the opportunity to develop freely their personality. In particular the new generations are waking up everyday with a sense that democracy has nothing to offer them except groundless hope.

At the same time increases the mistrust to the State structures in the sense that the majority of young Europeans feel betrayed by the other generations, but also from the system at all The research findings tend to an intense aweakening of democracy which is defined as democratic disconnect. That means , that citizens of mature democracies have become surprisingly open to nondemocratic alternatives. The long run Stability of western democracy needs greater legitimacy at the national level not only to secure space for domestic politics but also to secure respect for social and economic commitments over time.

Note: Downloadable document is in Greek.

Suggested Citation

Mavrozacharakis, Emmanouil, Περί «δημοκρατικής αποσύνδεσης» (About Democratic Disconnect) (June 8, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2982962 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2982962

Emmanouil Mavrozacharakis (Contact Author)

University of Crete - Centre for Human Rights (KEADIK), Students ( email )

Crete
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
12
Abstract Views
171
PlumX Metrics