הסדרים ראשוניים Nondelegation

עיוני משפט כרך לב 5 /Iyuney Mishpat - Tel-Aviv university law review 2010

42 Pages Posted: 20 Jun 2017

See all articles by Gideon Sapir

Gideon Sapir

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: March 9, 2010

Abstract

תקציר בעברית: איסור האצלת סמכות להכרעה בעניינים ראשוניים מן המחוקק לרשות המבצעת מהווה עיקרון חוקתי כמה מדינות. בישראל הוא נהנה ממעמד של חזקה פרשנית הניתנת לסתירה, וזו קיבלה בשנים האחרונות משנה תוקף. אולם יש מדינות מערביות שבהן האיסור אינו קיים. גם בארצות-הברית יש המטילים ספק בנחיצותו ומתנגדים להפעלתו.במאמר אני פורש את הטיעונים השונים בעד ונגד אימוצו של העיקרון, ומציע שני תובנות טנטטיביות: (א) אין הצדקה לשדרוגו של העיקרון למעמד של חזקה חלוטה, אך יש הצדקה לשמירה על מעמדו כחזקה פרשנית הניתנת לסתירה; (ב) יש להבחין בין שני דגמים של האצלה - האצלה גלויה והאצלה נסתרת. השנייה בעייתית יותר מהראשונה, ובכל מקרה יש לפוסלה.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: הסדרים ראשוניים

Suggested Citation

Sapir, Gideon, הסדרים ראשוניים Nondelegation (March 9, 2010). עיוני משפט כרך לב 5 /Iyuney Mishpat - Tel-Aviv university law review 2010, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2983828

Gideon Sapir (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
14
Abstract Views
296
PlumX Metrics