Analele Universitatii 'Constantin Brancusi' Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Supliment 2/2017 (Annals of the 'Constantin Brâncuși' University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Supplement 2/2017)

169 Pages Posted: 19 Jun 2017

See all articles by Flavius Marcau

Flavius Marcau

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Adrian Gorun

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Horatiu Gorun

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Olivia Popescu

Constantin Brancusi University of Targu Jiu

Elena Oprisor

Free International University of Moldova

Andreea-Emilia Duta

University of Bucharest

Roxana Dobritoiu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Alina Holt

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Pînişoară Iulian

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Dan Banc

Lucian Blaga University of Sibiu

Roxelana Ungureanu

Open University, UK

Adrian Stan

Babes-Bolyai University

Brindusa Pincu

Babes-Bolyai University

Anca Tudorache

University of Bucharest

Ana Sava

Lucian Blaga University of Sibiu

Novac Chiriac

Constantin Brancusi University of Targu Jiu

Mariana Vaduva

Constantin Brancusi University of Targu Jiu

Lazar Popescu

Titu Maiorescu University

Johana Holt

Titu Maiorescu University

Morariu Marius

Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, Students

Elena Palita

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Branescu Lucretia

Constantin Brancusi University of Targu Jiu

Date Written: May 18, 2017

Abstract

Romanian Abstract: In acest numar sunt incluse articole stiintifice care dezbat probleme din domeniul stiintelor sociale: conceptul de mema, influenta leadership-ului, Cornul Africii, principiile transparentei decizionale, liberalismul Romanesc, ideologia islamica, radicalismul islamic, obiectivele politicii de pret, inceputurile modernizarii romanesti, caragiale.

Revista "Analele Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Seria Ştiinţe Litere şi Ştiinţe Sociale" este publicată de către Editura "Academica Brâncuşi" a Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, universitate de stat, acreditată instituţional. Revista găzduieşte articole din domeniul istoric, social, filosofic, având drept obiective: încurajarea cercetării în învăţământ, lărgirea orizontului cunoaşterii în domeniile litere şi ştiinţe sociale. Revista îşi propune: -- să răspundă prin activitatea sa de naşterea unei reţele coerente şi eficiente de transmitere a informaţiei în domeniul litere şi ştiinţe sociale. -- identificarea potenţialului ştiinţific şi de cercetare din Universitate, în domeniul litere şi ştiinţe sociale; -- atragerea de colaboratori de prestigiu din ţară şi din străinătate care pot contribui la dezvoltarea cercetării ştiinţifice; -- încurajarea cercetării în învăţământ; -- afirmarea identităţii naţionale şi internaţionale, a cercetării ştiinţifice efectuate de cadrele didactice din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe Sociale, Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu.

English Abstract: In this issue are included scientific articles who debate problems from social science fields: The concept of meme, the influence of leadership, the Horn of Africa, principles of decisional transparency, Romanian liberalism, Islamic ideology, Islamic radicalism, the objectives of price policy, the beginnings of Romanian modernization, caragiale.

"Constantin Brancusi" University Annals from Targu Jiu, Letters and Social Sciences Series is published by "Academica Brâncuşi" Press of "Constantin Brancusi" University from Targu-Jiu, a state university, institutionally certified. The journal includes articles from the historical, social, philosophical field, with the following objectives: encouraging research in education, enlarging the horizon of knowledge in the field of letters and social sciences. The journals aims to: answer through its activity of the birth of a coherent and efficient network of broadcasting information in the field of letters and social sciences; identify the scientific and research potential of the University in the field of letters and social sciences; draw prestigious collaborators from the country or from abroad that could make a contribution to the development of scientific research; encourage research in education; assert national and international identity, scientific research developed by the professors of the Faculty of Letters and Social Sciences, at "Constantin Brancusi" University from Târgu-Jiu.

Note: Downloadable document is available in Romanian.

Keywords: the concept of meme, the influence of leadership, the Horn of Africa, principles of decisional transparency, Romanian liberalism, Islamic ideology, Islamic radicalism, the objectives of price policy, the beginnings of Romanian modernization, caragiale.

Suggested Citation

Marcau, Flavius and Gorun, Adrian and Gorun, Horatiu and Popescu, Olivia and Oprisor, Elena and Duta, Andreea-Emilia and Dobritoiu, Roxana and Holt, Alina and Iulian, Pînişoară and Banc, Dan and Ungureanu, Roxelana and Stan, Adrian and Pincu, Brindusa and Tudorache, Anca and Sava, Ana and Chiriac, Novac and Vaduva, Mariana and Popescu, Lazar and Holt, Johana and Marius, Morariu and Palita, Elena and Lucretia, Branescu, Analele Universitatii 'Constantin Brancusi' Din Targu-Jiu: Seria Litere Si Stiinte Sociale, Supliment 2/2017 (Annals of the 'Constantin Brâncuși' University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, Supplement 2/2017) (May 18, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2986880 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2986880

Flavius Marcau (Contact Author)

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu-Jiu, Gorj
Romania

Adrian Gorun

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Horatiu Gorun

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Olivia Popescu

Constantin Brancusi University of Targu Jiu

Calea Eroilor 3
Targu Jiu, 201240

Elena Oprisor

Free International University of Moldova ( email )

Strada Vlaicu Parcalab, 52
Chisinau, MD 2012
Moldova

Andreea-Emilia Duta

University of Bucharest ( email )

14 Academiei St.
Bucharest, Bucuresti 70109
Romania

Roxana Dobritoiu

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Alina Holt

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Pînişoară Iulian

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu ( email )

Eroilor Street No.30
Targu-Jiu, Gorj
Romania

Dan Banc

Lucian Blaga University of Sibiu ( email )

B-dul Victoriei, no.10
Calea Dumbravii 34
Sibiu, Sibiu 550024
Romania

Roxelana Ungureanu

Open University, UK ( email )

Walton Hall
Milton Keynes, Buckinghamshire MK7 6AA
United Kingdom

Adrian Stan

Babes-Bolyai University ( email )

58-60 Teodor Maniu street, Cluj-Napoca
67 Iuliu Maniu street, Sighetu Marmatiei
RO-3400 Cluj-Napoca, Cluj 435500
Romania

Brindusa Pincu

Babes-Bolyai University ( email )

58-60 Teodor Maniu street, Cluj-Napoca
67 Iuliu Maniu street, Sighetu Marmatiei
RO-3400 Cluj-Napoca, Cluj 435500
Romania

Anca Tudorache

University of Bucharest ( email )

14 Academiei St.
Bucharest, Bucuresti 70109
Romania

Ana Sava

Lucian Blaga University of Sibiu ( email )

B-dul Victoriei, no.10
Calea Dumbravii 34
Sibiu, Sibiu 550024
Romania

Novac Chiriac

Constantin Brancusi University of Targu Jiu ( email )

Calea Eroilor 3
Targu Jiu, 201240

Mariana Vaduva

Constantin Brancusi University of Targu Jiu ( email )

Calea Eroilor 3
Targu Jiu, 201240

Lazar Popescu

Titu Maiorescu University ( email )

22, Dâmbovnicului Street, sector 4, 040051
Bucharest
Romania

Johana Holt

Titu Maiorescu University

22, Dâmbovnicului Street, sector 4, 040051
Bucharest
Romania

Morariu Marius

Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, Students ( email )

Traian Moșoiu Street, no. 71
Cluj-Napoca, Cluj
Romania

Elena Palita

University Constantin Brancusi of Targu-Jiu

Eroilor Street No.30
Targu Jiu, Gorj
Romania

Branescu Lucretia

Constantin Brancusi University of Targu Jiu ( email )

Calea Eroilor 3
Targu Jiu, 201240

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
34
Abstract Views
300
PlumX Metrics