?האם שופטים מצייתים לחוק
Do Judges Obey the Law?

משפטים מז תשע"ח, 327-363 Hebrew University Law Review, volume 47, p. 327-363 (2018)

37 Pages Posted: 25 Jul 2017 Last revised: 12 Apr 2021

See all articles by Oren Gazal-Ayal

Oren Gazal-Ayal

University of Haifa - Faculty of Law

Haim Azulai

University of Haifa

Itai Hamer

University of Haifa

Date Written: June 22, 2017

Abstract

תקציר בעברית: התפיסה המקובלת היא כי משנחקק חוק חדש, או נקבעת הלכה חדשה, השופטים מאמצים אותם באופן מידי. מחקר זה בוחן סוגיה זו באמצעות בדיקה אמפירית של מידת הציות של שופטי שלום ושופטים של בית המשפט העליון להוראות תיקון 113 לחוק העונשין, תיקון ששופטים רבים סברו כי הוא מסרבל ומיותר. אחד ממרכיבי החוק מורה לשופטים לקבוע מתחם עונש הולם לעבירה לפי חומרת מעשה העבירה בהליך גזירת הדין. מצאנו שבבתי משפט השלום החובה לקבוע מתחם לא קוימה ביותר מרבע מגזרי הדין בתקופת המחקר.עם זאת, נמצא כי ככל שחלף הזמן, החוק הוטמע טוב יותר ושיעורי ההפרה פחתו. נמצא מתאם מובהק בין גיל השופט או הותק שלו למידת נכונותו לקבל את הוראות החוק החדשות. בבדיקת פסקי דין של בית המשפט העליון בהם הוא דחה את המתחם שנקבע בבית המשפט המחוזי, ולכן חייב היה לקבוע מתחם בעצמו, מצאנו שהיקף הציות של בית המשפט העליון לחובה לקבוע מתחמים בהרבה מזה של בתי משפט השלום. חשוב מכך, מצאנו, שבניגוד לבתי משפט השלום, היקף הציות של שופטי בית המשפט העליון הלך ופחת ככל שחלף הזמן. המחקר סוקר ממצאים אלו ודן בשאלה כיצד ניתן להטמיע בשופטים את החובה לציית גם לחוקים אותם הם לא אוהבים.

English Abstract: It is commonly believed that when a new law is introduced, judges apply it immediately. This study examines this issue empirically, by analyzing the level of compliance with one of the features of the new sentencing law in Israel (amendment 113 to the Israeli Penal Code). According to this amendment, sentencing judges are required to determine in their written decision a commensurate sentencing range for the offence according to the seriousness of the offence committed by the offender and the degree of his culpability. We found that in approximately one fourth of the magistrates' court sentences, this rule was not complied with. However, the judges' compliance with the law increased over time. The study also examined the effect of judges' characteristics on the level of compliance. We found a significant negative correlation between the age of the judges and their time in judicial service, and the level of compliance with the law. Older judges and judges who have served more years on the bench tend to deviate from the law more often. We also examined the level of compliance in the Supreme Court. The Supreme Court is required to determine a sentencing range if it accepts an appeal against the sentence and rejects the range determined by the lower court. In examining only cases such as these, we found that the level of non-compliance in the Supreme Court was much higher than in the magistrates' courts. Even more importantly, the rate of non-compliance in the Supreme Court increased with time, contrary to the findings in the magistrates' court. We also found strong indications that the Supreme Court disregards the rules intentionally and not negligently. These results are discussed in the conclusion of the article .

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Judicial Disobedience, Sentencing Law

Suggested Citation

Gazal-Ayal, Oren and Azulai, Haim and Hamer, Itai, ?האם שופטים מצייתים לחוק
Do Judges Obey the Law? (June 22, 2017). משפטים מז תשע"ח, 327-363 Hebrew University Law Review, volume 47, p. 327-363 (2018) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2991022

Oren Gazal-Ayal (Contact Author)

University of Haifa - Faculty of Law ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

HOME PAGE: http://weblaw.haifa.ac.il/en/Faculty/GazalAyal/Pages/default.aspx

Haim Azulai

University of Haifa ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Itai Hamer

University of Haifa ( email )

Mount Carmel
Haifa, 31905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
54
Abstract Views
489
rank
514,500
PlumX Metrics