Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης και Αφορολόγητο Στην Ελλάδα: 2010-2016 (The Social Solidarity Allowance and the Tax-Free Threshold In Greece: 2010-2016)

9 Pages Posted: 3 Jul 2017 Last revised: 11 Jul 2017

Alexandros Kyriakidis

University of Macedonia

Date Written: December 14, 2016

Abstract

Greek Abstract: Το παρόν κείμενο εργασίας/πολιτικής (working/policy paper) αφορά στην νομοθέτηση του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης και στις αλλαγές της νομοθεσίας σχετικά με το αφορολόγητο/έκπτωση φόρου στην Ελλάδα, μετά το αίτημα για παροχή οικονομικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2010. Μέσα από μία συνοπτική ανάλυση των ανωτέρω από το 2010 έως το 2016, εξετάζεται το ιστορικό και οι επιπτώσεις των αλλαγών είτε του κάθε ενός χωριστά, είτε του συνδυασμού αυτών, εξ’ αιτίας των Μνημονίων των Προγραμμάτων Οικονομικής Βοήθειας της Ελλάδας, όπως π.χ. η πρόταση για χρηματοδότηση του Επιδόματος Αλληλεγγύης από το 2016 και έπειτα με έσοδα από την μείωση του αφορολογήτου.

English Abstract: This policy paper concerns the changes in the legislation of the Social Solidarity Allowance and the tax-free threshold in Greece, after the request for financial assistance from the European Union and the International Monetary Fund in 2010. After a concise analysis of the above from 2010 to 2016, the history and effects of the changes introduced for each of the two above issues, and their combination, by the Memorandums of Understanding for the Financial Assistance Programs, such as the proposal for the funding of the Solidarity Allowance from 2016 onwards with revenue from the reduction of the tax-free amount.

Note: Downloadable document is available in Greek.

Keywords: Ελλάδα, Ελληνική Κρίση, ΔΝΤ, αφορολόγητο, Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, ΚΕΑ, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ΕΕΕ, μνημόνια, Greece, Greek crisis, IMF, Troika,

Suggested Citation

Kyriakidis, Alexandros, Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης και Αφορολόγητο Στην Ελλάδα: 2010-2016 (The Social Solidarity Allowance and the Tax-Free Threshold In Greece: 2010-2016) (December 14, 2016). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2992464 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2992464

Alexandros Kyriakidis (Contact Author)

University of Macedonia ( email )

Thessaloniki
Greece

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
164
PlumX