De Ontwikkeling Van Het Japanse Pacifisme En Defensiebeleid Als Informele Constitutionele Verandering (The Evolution of Japanese Pacifism and National Defense Policy As Informal Constitutional Change)

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (Journal of Constitutional Law) 2017(3)

31 Pages Posted: 14 Jul 2017 Last revised: 8 Oct 2017

See all articles by Reijer Passchier

Reijer Passchier

Leiden University - Leiden Law School

Date Written: July 7, 2017

Abstract

Dutch Abstract: Samenvatting – English abstract below In dit artikel bekijk ik in hoeverre de ontwikkeling van het Japanse constitutionele pacifisme en defensiebeleid kan worden gezien als ‘informele constitutionele verandering’: een betekenisverandering in de tekst van een grondwet die plaatsvindt zonder dat de tekst van dit document voorafgaand aan de verandering is herzien. Hiertoe kies ik, anders dan andere auteurs die over dit onderwerp hebben geschreven, voor een ‘historisch-institutionele’ benadering. Deze benadering gaat er van uit dat een grondwet van een land en dit lands eigenlijke institutionele praktijken en opvattingen één systeem vormen – een ‘constitutionele orde’ - dat is samengesteld uit een dynamische interactie tussen het ‘zou moeten’ van normatieve voorschriften van formele grondwettelijke regels en het ‘zijn’ van feitelijke institutionele opvattingen en praktijken. Het historisch-institutionele perspectief stelt mij in staat om aan te tonen dat een constitutionele bepaling als Artikel 9 van de Japanse Grondwet niet alleen de ontwikkeling van institutionele opvattingen en praktijken kan beïnvloeden, maar dat feitelijke ontwikkelingen zoals beleidshervormingen op het gebied van defensie ook implicaties kunnen hebben voor de betekenis van het constitutionele recht. Deze observatie slaat in eerste instantie op de Japanse zaak, maar zij is zeker ook relevant voor de bestudering van Nederlandse constitutionele ontwikkelingen en constitutionele ontwikkelingen in het algemeen.

English Abstract: This article examines to what extent the development of Japanese constitutional pacifism and national defense can be understood as ‘informal constitutional change’: change in the meaning of a formal constitutional norm that takes place without foregoing formal constitutional amendment. To this end, the article innovatively takes a ‘historical-institutional’ perspective on constitutional development. This perspective presupposes that a nation’s written constitution and its actual institutional practices and understandings form a single system – a ‘constitution order’ – that is composed of a dynamic interplay between the ‘ought to’ of formal constitutional precepts and the ‘is’ of legal and socio-political realities. The historical institutional perspective enables us to show that a constitutional provision such as Article 9 of the Japanese Constitution cannot only shape the evolution of institutional understandings and practices, but that, in their turn, real-world developments such as policy reforms in the field of national defense can also have implications for the meaning of formal constitutional provisions. This insight is first and foremost helpful in understanding the Japanese pacifism and defense case, but it is also relevant for the study of Dutch constitutional developments and constitutional developments in general.

Note: Downloadable document is available in Dutch.

Keywords: Japan, Article 9, constitutional pacifism, self-defense forces, informal constitutional change

Suggested Citation

Passchier, Reijer, De Ontwikkeling Van Het Japanse Pacifisme En Defensiebeleid Als Informele Constitutionele Verandering (The Evolution of Japanese Pacifism and National Defense Policy As Informal Constitutional Change) (July 7, 2017). Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (Journal of Constitutional Law) 2017(3) , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2998587

Reijer Passchier (Contact Author)

Leiden University - Leiden Law School ( email )

P.O. Box 9520
2300 RA Leiden, NL-2300RA
Netherlands

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
26
Abstract Views
305
PlumX Metrics