On the Factor Structure of the Dissociative Experiences Scale: Contribution with an Italian Version of the Des-Ii (Struktura Czynnikowa Skali Przeżyć Dysocjacyjnych: Włoska Wersja Skali Des-Ii)

Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 15(1), 4–12

Posted: 15 Jul 2017

See all articles by Carlo Garofalo

Carlo Garofalo

Tilburg University

Patrizia Velotti

Università degli Studi di Genova

Giulio Zavattini

Department of Dynamic and Clinical Psychol

Marco Tommasi

Università degli Studi Genoa

Roberta Romanelli

Independent

Helena Espirito Santo

Instituto Superior Miguel Torga; Universidade de Coimbra - Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo- Comportamental

Aristide Saggino

Independent

Date Written: July 8, 2015

Abstract

English Abstract: Aim of the study: Notwithstanding its clinical and empirical relevance, there is no consensus on how to conceptualize dissociation. This may be partly due to the conflicting results yielded on the factor structure of the gold-standard self-report measure of dissociation (the Dissociative Experiences Scale-Revised; DES-II, Carlson and Putnam, 1993). In an attempt to advance research on this topic, we sought to explore the factorial structure of an Italian version of the DES-II. Material and methods: A sample of 320 subjects (122 inmates and 198 community participants) was administered the Italian version of the DES-II. Results: The Italian version of the DES-II showed good psychometric properties and replicated a two-factor structure. Items content seemed to support the distinction into two qualitatively different forms of dissociative experiences, described as detachment and compartmentalization phenomena. In line with the expectations, participants in the inmate sample reported higher rates of dissociative experiences than community participants, on both dimensions. Conclusions: This study provides further support for the validity of the Italian version of the DES-II for use with community and inmate samples. Furthermore, we corroborated previous evidence on a two-factor structure of the DES-II, which is consistent with theoretical assumptions describing two distinct, albeit overlapping, dissociative dimensions (i.e., detachment and compartmentalization).

Portuguese Abstract: Streszczenie Cel badania: Niezależnie od wartości klinicznej i empirycznej pojęcia, jakim jest dysocjacja, nie ma zgody co do właściwego sposobu jego konceptualizacji. Częściowo może to być spowodowane sprzecznymi wynikami analizy struktury czynnikowej złotego standardu wśród narzędzi do samooceny zjawisk dysocjacyjnych, jakim jest Skala Przeżyć Dysocjacyjnych (Dissociative Experiences Scale-Revised; DES-II, Carlson i Putnam, 1993). Mając na celu pogłębienie badań na ten temat, autorzy podjęli się analizy struktury czynnikowej włoskiej wersji skali DES-II. Materiał i metody: Badanie obejmowało próbę 320 osób (122 więźniów i 198 osób należących do populacji ogólnej). Zastosowano w nim włoską wersję skali DES-II. Wyniki: Włoska wersja skali DES-II wykazała dobre właściwości psychometryczne i została w niej zreplikowana struktura dwuczynnikowa. Treść pozycji na skali wydawała się potwierdzać istnienie podziału na dwie jakościowo inne formy przeżyć dysocjacyjnych, ujmowane jako oddzielenie (ang. detachment) i szufladkowanie (ang. compartmentalization). Zgodnie z oczekiwaniami więźniowie częściej zgłaszali występowanie przeżyć dysocjacyjnych niż osoby należące do populacji ogólnej, na obu wymiarach. Wnioski: Niniejsze badanie dostarcza kolejnych dowodów na zasadność stosowania włoskiej wersji skali DES-II w badaniach na populacji ogólnej oraz więziennej. Potwierdzono również poprzednie dane świadczące o dwuczynnikowej strukturze skali DES-II, co jest zgodne z założeniami teoretycznymi opisującymi dwa odrębne, choć nakładające się na siebie wymiary dysocjacji (tj. oddzielenie i szufladkowanie).

Keywords: Dissociative Experiences Scale, validation

Suggested Citation

Garofalo, Carlo and Velotti, Patrizia and Zavattini, Giulio and Tommasi, Marco and Romanelli, Roberta and Espirito Santo, Helena and Saggino, Aristide, On the Factor Structure of the Dissociative Experiences Scale: Contribution with an Italian Version of the Des-Ii (Struktura Czynnikowa Skali Przeżyć Dysocjacyjnych: Włoska Wersja Skali Des-Ii) (July 8, 2015). Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 15(1), 4–12, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2999090

Carlo Garofalo (Contact Author)

Tilburg University ( email )

P.O. Box 90153
Tilburg, DC Noord-Brabant 5000 LE
Netherlands

Patrizia Velotti

Università degli Studi di Genova ( email )

Via Vivaldi 5
Genova, 16126
Italy

Giulio Zavattini

Department of Dynamic and Clinical Psychol ( email )

Piazzale Aldo Moro, 5
Rome, 00185
Italy

Marco Tommasi

Università degli Studi Genoa ( email )

Via Vivaldi 5
Genova, 16126
Italy

Roberta Romanelli

Independent ( email )

Helena Espirito Santo

Instituto Superior Miguel Torga ( email )

Largo da Cruz de Celas nº1
Coimbra, Coimbra 3000-132
Portugal
239404608 (Phone)

Universidade de Coimbra - Centro de Investigação do Núcleo de Estudos e Intervenção Cognitivo- Comportamental ( email )

Portugal

Aristide Saggino

Independent ( email )

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Abstract Views
138
PlumX Metrics