לא חייבים לפסול הצעה פגומה – הצעה להסדר חלופי באשר לדינן של הצעות פגומות במכרז
A Defective Bid Must not be rejected Rejected – an Alternative Suggestion for the Treatment of Defective Bids

משפטים מה (2015) 157-201

45 Pages Posted: 25 Jul 2017

See all articles by Omer Dekel

Omer Dekel

Ramat Gan Center of Law and Business

Date Written: July 15, 2014

Abstract

תקציר בעברית: השאלה: כיצד ראוי לנהוג בהצעה פגומה שהוגשה במכרז הינה סוגיה מרכזית המעסיקה תדיר ועדות מכרזים ובתי משפט. הדין בארץ ובעולם קובע כי בדרך כלל יש לפסול את ההצעה, בעוד שבמקרים חריגים, בהם הפגם קל ערך במיוחד, ניתן להבליג עליו או לאפשר את תיקונו, מבלי שתוטל על המפר סנקציה כלשהי. הטעם העומד בבסיס מדיניות זו הינו שהבלגה על הפגם או מתן אפשרות לתקנו עומדים בסתירה לערכים שהמכרז הציבורי נועד לקדם – שוויון בין המתחרים, שמירה על טוהר המידות ויעילות כלכלית לטווח הארוך. אלא שלצד היתרונות הגלומים בהסדר זה, יישומו גורר במקרים רבים פגיעה ביעילות ההתקשרות בטווח המיידי – ערך מרכזי של מנגנון המכרז הציבורי – ואף נאמנותו לעקרון השוויון מוטלת בספק. נוכח קשיים אלה, מוצע הסדר חלופי באשר לדינן של הצעות פגומות, שיש בו כדי להגשים את תכליות המכרז הציבורי ודיני המכרזים באופן מיטיבי. על פי ההסדר המוצע עורך המכרז יהיה רשאי לקבוע בו מנגנון, שלפיו חלק ניכר מהפגמים שכיום מובילים לפסילת ההצעה יהיו ניתנים לתיקון, בכפוף להפחתת ניקוד מההצעה. סוגי הפגמים ושיעור ההפחתה בגין כל אחד מהם יוגדרו מראש במסמכי המכרז. אימוצה של ההצעה צפוי לשפר באופן ניכר את יעילותו הכלכלית של הליך המכרז הציבורי, ואת שוויוניותו, וזאת מבלי שהדבר יהיה כרוך בהגברת החשש לשחיתות.

English Abstract: One of the main issues that arises in the context of competitive public procurement is the treatment of a defective bid. Under current law, such bids will be rejected more often than not, and can only be ignored without sanction only only in exceptional cases – when the flaw is merely "formal". The rationale behind this policy is that ignoring non-compliance with the solicitation demands requirements is unfair, endangers integrity, violates equality, and in the long run jeopardizes the efficiency of the competitive procurement process. However, this policy is also very costly – often resulting in the loss of the best bid, an increase in bidders’ transaction costs and the creation of undesired incentives for procurement officials. This article suggests a simple and effective remedy for the this problem: recognizing the ability of contracting authorities to establish a “compliance criterion” which allows a defective bid to remain in the competition after being corrected by the bidder, subject to a score reduction. The types of defects for which correction will be allowed and the amount of the reduction for each such defect would be pre-determined in the solicitation documents. Adoption of this proposal is expected to enhance the efficiency of the public procurement process, without endangering its other goals – integrity, fairness and equality.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: מכרז, פגם בהצעה, תיקון פגם, public tender, faulty bid, competitive bidding, public procurement

Suggested Citation

Dekel, Omer, לא חייבים לפסול הצעה פגומה – הצעה להסדר חלופי באשר לדינן של הצעות פגומות במכרז
A Defective Bid Must not be rejected Rejected – an Alternative Suggestion for the Treatment of Defective Bids (July 15, 2014). משפטים מה (2015) 157-201, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3001935

Omer Dekel (Contact Author)

Ramat Gan Center of Law and Business ( email )

26 Ben Gurion Ave. Ramat Gan
POB 852 Bnei Brak
Ramat Gan, 51108
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
10
Abstract Views
190
PlumX Metrics