Türk Bankacılık Sektöründe Operasyonel Risklerin Stokastik Yöntemlerle Ölçülmesi (Measurement of Operational Risks with Stochastic Models in Turkish Banking System)

206 Pages Posted: 27 Jul 2017

See all articles by Murat Mazibas

Murat Mazibas

University of Dundee School of Business; Institute of Applied Mathematics; University of Exeter Business School

Date Written: September 28, 2005

Abstract

Turkish Abstract: Operasyonel risklerin doğrudan ve dolaylı etkileri ile potansiyel zarar boyutu konusunda gelişen bilinç, bu riskin ölçülmesi ve yönetilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Operasyonel riskin yönetilebilmesi için riskin sayısallaştırılması ve ölçülmesi gerekmektedir. Operasyonel risklerin ölçümü, finansal risklerin ölçümünde halen kullanılmakta olan yöntemlerden oldukça farklı ve daha karmaşık yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Operasyonel risk ölçümü konusundaki yazın oluşma aşamasındadır. Bu nedenle birçok sayısal teknikten yararlanılarak ölçümde kullanılabilecek yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma, yazarın bilgisi dahilinde, operasyonel risklerin stokastik modellemesi kapsamında hem KDY’nin hem de UDT’nin risk ölçümüne uygulandığı Türkiye’de gerçekleştirilen ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışma ile hem ülkemizde hem de dünyada yeni oluşmakta olan operasyonel risk ölçümü konusundaki yazına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Operasyonel risk, kredi ve piyasa riski gibi ölçümü ve yönetimi gerçekleştirilen diğer risklerden oldukça farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle operasyonel riskin ölçümü, halen finansal risklerin ölçümünde kullanılan yöntemlerden farklı ve daha karmaşık yöntemlerin kullanılmasını gerektirmektedir. Çalışmanın temel amaçlarından ilki, operasyonel risklerin stokastik yöntemler kullanılarak ölçümü kapsamında, aktüeryal matematik modellerine dayanan Kayıp Dağılımları Yaklaşımının (KDY) metodolojik çerçevesinin geliştirilerek operasyonel risklerin ölçümünde, yönetiminde ve gerekli sermayenin tahsis edilmesinde kullanımına uygun hale getirilmesidir. Bu kapsamda çalışmada, öncelikle KDY konusundaki yazın aktarılmış, KDY’nin teorik çerçevesi çizilmiş, çalışmanın yöntem ve kapsamı belirlenerek veri modeli oluşturulmuştur. Oluşturulan ölçüm modelinde operasyonel risk “büyüklük” ve “sıklık” olmak üzere iki farklı stokastik süreçte ele alınmıştır. Ayrı ayrı modellenen büyüklük ve sıklık süreçleri bir araya getirilerek “Toplam Kayıp Modeli” oluşturulmuş, bu model kullanılarak operasyonel RMD ve BA hesaplanmıştır. KDY modellerinin çıktılarını oluşturan operasyonel RMD ve BA öngörüleri, gerçekleşen kayıplarla karşılaştırılmak suretiyle modellerin öngörü performanslarını değerlendirilmektedir. Çalışmanın bir diğer temel amacı da, ölçüm modellerinin operasyonel risk yönetimi açısından büyük önem taşıyan kayıp dağılımının kuyruk olasılıklarını başarıyla tahmin edebilme kabiliyetinin geliştirilmesidir. KDY modelleri, operasyonel risk verilerindeki yüksek dereceli ağır kuyruk özelliği nedeniyle kayıp dağılımlarının kuyruk bölgelerinin modellenmesinde yetersiz kalmaktadır. Bu kapsamda, sağlam matematiksel temellere sahip olan Uç Değer Teorisi (UDT) operasyonel kayıp dağılımının kuyruk bölümünün modellenmesinde kullanılmaktadır. UDT ile operasyonel risk ölçütleri olan operasyonel RMD ve BA tahminleri yapılarak, bu teorinin risk ölçümüne nasıl uygulanabileceği uygulamalı olarak ortaya konulmaktadır.

English Abstract: Work on the scale and scope, as well as direct and indirect impacts of operational risk, endorses the need for the measurement and management of this risk. In order to manage operational risk, it must be quantified and measured properly. Measurement of operational risk requires considerably different and more sophisticated quantitative methods and techniques than the ones currently used in the measurement of financial risks.

Literature on operational risk measurement is still in its infancy. Therefore, there is a potential to improve and develop the methodologies used in the quantification and measurement of the operational risks. This research best to the author’s knowledge is the first study in Turkey on the application of both LDA and EVT on operational risk measurement within the context of stochastic modeling of operational risks. The main purpose of this paper is to contribute to the literature on operational risk measurement still in progress both in Turkey and in the world. Operational risk has unique features in comparison to other measurable and manageable risks. For this reason, measurement of operational risk requires considerably different and more sophisticated quantitative methods and techniques than the ones currently used in the measurement of financial risks. This study has two main purposes. The first one is to develop a methodological framework of Loss Distribution Approach (LDA), which originated from actuarial mathematical models. During the research, the LDA is developed and turned out to be suitable for the measurement and management of operational risk and capital allocation. Within this context, in this research, after a comprehensive literature review and a discussion of the theoretical background of the LDA, the extent and methodology of the research were given and data issues were handled. In order to represent the unique features of operational risks, a measurement model was constructed by two stochastic processes namely “severity” and “frequency” of loss events. These two processes modeled separately and then brought together to form an aggregate loss model. Using this model, as a risk measure Operational Value at Risk (VaR) and Operational Expected Shortfall (ES) have been estimated. Then, operational VaR and ES estimates have been back tested in order to determine the accuracy and reliability of the aggregate loss models. Second main purpose of this study is to improve the estimation capability of measurement models in modeling tail probabilities of loss distributions that is at the very heart of operational risk management. Due to the heavy-tail property of operational risk data, LDA models are unable to model tail probabilities of loss distributions accurately. Within this context, in order to overcome these difficulties Extreme Value Theory (EVT) has been employed in the modeling tail probabilities of operational loss distributions. Through application of EVT to actual operational loss data, operational risk measures (i.e.Operational VaR and ES) have been estimated.

Note: Downloadable document is available in Turkish.

Keywords: operational risk measurement, Advanced Measurement Approaches, Operational VaR, stochastic modeling, Extreme Value Theory, quantification of operational risk, operasyonel RMD, Kayıp Dağılımları Yöntemi, Uç Değer Teorisi

JEL Classification: G32, C61, C02, C61

Suggested Citation

Mazibas, Murat, Türk Bankacılık Sektöründe Operasyonel Risklerin Stokastik Yöntemlerle Ölçülmesi (Measurement of Operational Risks with Stochastic Models in Turkish Banking System) (September 28, 2005). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3008369 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3008369

Murat Mazibas (Contact Author)

University of Dundee School of Business ( email )

Dundee, Scotland DD1 4HN
United Kingdom

Institute of Applied Mathematics ( email )

Ankara, 06531
Turkey

University of Exeter Business School ( email )

Streatham Court
Xfi Building, Rennes Dr.
Exeter, EX4 4JH
United Kingdom

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
103
Abstract Views
607
Rank
473,484
PlumX Metrics