הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי Basic Law Proposal: Israel as the National State of the Jewish people.

משפט וציונות א Law & Zionism

89 Pages Posted: 31 Jul 2017

See all articles by Chagai Vinizky

Chagai Vinizky

affiliation not provided to SSRN

Shaul Sharf

Peres Academic Center

Date Written: May 10, 2017

Abstract

תקציר בעברית: מטרתו של המחקר לתמוך בהצעת חוק־יסוד : ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי , ולהציג את הצורך המשפטי בחוק־יסוד זה. הצעת חוק־יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי נועדה ליצור עיגון חוקתי לזכות הבלעדית להגדרה העצמית של העם היהודי בארצו, וכן למרכיבי הזהות היהודית–לאומית של מדינת ישראל. הדיון הרחב סביב הצעת החוק מעורר טיעונים בעד ונגד הצעת החוק. המחקר נחלק לשני חלקים מרכזיים – חלק השוואתי וחלק נורמטיבי. בחלקו ההשוואתי, המחקר מציג את המצב המשפטי בעולם בסוגיית עיגון חוקתי של רכיבי זהות לאומית. מטרת חלק זה לשקף לקורא את העובדה שההצעה לעגן באופן חוקתי את הרכיבים הלאומיים, כפי שעולה מהצעת חוק־היסוד, אינה חריגה בנוף הבין־לאומי. בחלקו הנורמטיבי של המחקר, הדיון נחלק לשני חלקים. החלק הראשון עוסק בטיעונים המצדיקים את עיגון ערכי המדינה היהודית בחוק־יסוד והחלק השני דן בהצדקות להסדרים הפרטניים המופיעים בהצעת החוק.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: Zionism

Suggested Citation

Vinizky, Chagai and Sharf, Shaul Daniel, הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי Basic Law Proposal: Israel as the National State of the Jewish people. (May 10, 2017). משפט וציונות א Law & Zionism, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3008790

Chagai Vinizky

affiliation not provided to SSRN

Shaul Daniel Sharf (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel
*9165 (Phone)

HOME PAGE: http://https://www.pac.ac.il/lecturer/shaul_sharf/

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
325
Abstract Views
1,267
rank
112,126
PlumX Metrics