De Europese verplichting voor procedurele waarborgen in de asielprocedure en de Nederlandse implementatie vanuit kwetsbaarheidsperspectief (Procedural Guarantees during the Asylum Procedure in EU and Dutch Law from a Vulnerability Perspective)

Journaal Vreemdelingenrecht 11(2), pp. 28-49

22 Pages Posted: 7 Aug 2017 Last revised: 4 Sep 2017

Date Written: June 1, 2017

Abstract

Dutch Abstract: Asielzoekers worden vaak per definitie als kwetsbaar beschouwd vanwege hun gedwongen verplaatsing. Er zijn echter binnen deze groep personen die bijzonder kwetsbaar zijn en daarom speciale aandacht of bescherming nodig hebben. Deze mensen zijn vaak niet in staat om voor zichzelf op te komen en de nationale asielsystemen hebben er moeite mee om hen te identificeren en hen de bijzondere waarborgen te bieden die ze nodig hebben. De centrale vraag in dit artikel luidt daarom: hoe worden procedurele waarborgen in de asielprocedure ingevuld in EU en Nederlands recht en hoe kan dit worden geevalueerd vanuit het theoretisch perspectief over kwetsbaarheid? Om antwoord te geven op deze overkoepelende vraag wordt eerst uitgelegd welke theorie over kwetsbaarheid aan dit artikel ten grondslag ligt en waarom. Daarna wordt ingegaan op de verplichtingen op EU-niveau met betrekking tot procedurele waarborgen in de asielprocedure. Vervolgens richt de argumentatie zich op de implementatie van deze EU-verplichtingen in Nederland. Het laatste onderdeel van het onderzoek bespreekt vanuit theoretisch oogpunt hoe de procedurele waarborgen in de Nederlandse asielprocedure verbeterd zouden kunnen worden, zodat het concept van kwetsbaarheid beter gedefineerd is en bijdraagt aan de nodige procedurele bescherming.

English Abstract: Asylum seekers are often viewed as, by definition, in a vulnerable situation due to their forced displacement. However, some asylum seekers are particularly vulnerable due to, for instance, their medical condition or age. These individuals often require special assistance or protection and are not always able to make their special needs heard. National asylum procedures encounter difficulties in identifying these vulnerabilities and providing procedural guarantees in this respect. The central question of this article is therefore: how are EU obligations for procedural guarantees during the asylum procedure implemented in Dutch law and practice and how should this be evaluated from a vulnerability perspective? To answer this question, this article explains what vulnerability theory is underlying this evaluation and why. The article then outlines the EU obligations with regard to procedural guarantees during the asylum procedure and explains how these obligations are implemented in the Netherlands. Lastly, the study discusses these findings from a vulnerability perspective and provides a number of suggestions as to how vulnerability could be taken into account in a more comprehensive manner so as to ensure a more coherent identification of vulnerabilities that can ensure the required procedural protection.

Note: Downloadable document is available in Dutch.

Keywords: Kwetsbaarheid, procedurele waarborgen, Nederlandse asielprocedure, grensprocedure

Suggested Citation

Flegar, Veronika and Veys, Marie-Noëlle Marianne, De Europese verplichting voor procedurele waarborgen in de asielprocedure en de Nederlandse implementatie vanuit kwetsbaarheidsperspectief (Procedural Guarantees during the Asylum Procedure in EU and Dutch Law from a Vulnerability Perspective) (June 1, 2017). Journaal Vreemdelingenrecht 11(2), pp. 28-49 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3009691

Veronika Flegar (Contact Author)

University of Groningen ( email )

P.O. Box 800
9700 AH Groningen, Groningen 9700 AV
Netherlands

Marie-Noëlle Marianne Veys

Independent

No Address Available

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
57
rank
350,868
Abstract Views
263
PlumX Metrics