Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (Interpretation and Application of European Union Law by the Court of International Commercial Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania)

Revista romana de dreptul afacerilor, p. 115-122, No. 2/2017

8 Pages Posted: 1 Aug 2017

See all articles by Daniel Mihail Sandru

Daniel Mihail Sandru

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy

Date Written: February 28, 2017

Abstract

Romanian Abstract: Interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene, inclusiv a jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, de către instanţele arbitrale este un subiect puţin abordat pe de o parte ca urmare a confi denţialităţii sentinţelor arbitrale şi pe de altă parte datorită specifi cului ordinii juridice a Uniunii Europene şi a arbitrajului comercial internaţional. Prezentul articol îşi propune să exemplifi ce interpretarea şi aplicarea dreptului Uniunii Europene de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României aşa cum rezultă din sentinţe arbitrale pronunţate recent.

English Abstract: The interpretation and application of the European Union law, including the caselaw of the Court of Justice of the European Union, by the arbitral tribunals is a subject which is little approached. This is due on the one hand as a result of the confidentiality of the arbitration awards and on the other hand to the specificity of the legal order of the European Union and of the International commercial arbitration. This article aims to illustrate the interpretation and application of the European Union law by the International Commercial Arbitration Court attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry as it emerges from the recent arbitration awards.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: International Commercial Arbitration, International Commercial Arbitration Court Attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry, Romania, Arbitration, Case Law, Interpretation of European Union Law, Application of European Union Law

JEL Classification: K22

Suggested Citation

Sandru, Daniel-Mihail, Interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene de catre Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei (Interpretation and Application of European Union Law by the Court of International Commercial Arbitration Attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania) (February 28, 2017). Revista romana de dreptul afacerilor, p. 115-122, No. 2/2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3010258 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3010258

Daniel-Mihail Sandru (Contact Author)

Center for European Legal Studies, Legal Research Institute of Romanian Academy ( email )

Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5
Bucuresti, 050711
Romania
+ 40726999706 (Phone)
+40213188130 (Fax)

HOME PAGE: http://www.csde.ro

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
71
Abstract Views
500
rank
338,608
PlumX Metrics