בג"ץ מתווה הגז הטבעי והחוזה הרגולטורי: שינוי פרדיגמה במנהל ובמשפט הציבורי The High Court of Justice Natural Gas Decision and the Regulatory Contract: A Paradigm Shift in Administration and Public Law

משפט וממשל יט 565, 2018

57 Pages Posted: 2 Aug 2017 Last revised: 21 Oct 2018

Date Written: July 30, 2017

Abstract

תקציר בעברית: בג"ץ מתווה הגז הטבעי מהווה ציון דרך בפסיקה המנהלית והכלכלית בישראל. זהו פסק הדין החשוב ביותר עד כה בתחום דיני הרגולציה – ענף חדש המתפתח במשפט. בית המשפט דן בהסכמות שנערכו בין המדינה לבין תאגידי גז טבעי, אשר גילו מאגרים עצומים בים התיכון, ביחס למכלול של היבטי רגולציה שיחולו לגביהם במשך עשור. אחד החידושים הבולטים בפסק הדין הוא ההכרה במודל החוזה הרגולטורי ככלי מנהלי לגיטימי ורצוי, שעניינו הסכמה פרטנית בין רגולטור למפוקח על תנאי הרגולציה. אף שבסופו של עניין פסל בית המשפט את המתווה בנוסחו המקורי, מפאת הכבילה השלטונית שהייתה גלומה בו, המאמר מצביע דווקא על יחסו האוהד של בית המשפט לבחירה המנהלית להתקשר בחוזים רגולטוריים עם גורמים פרטיים, ומנתח את השלכותיו.יחסו של בית המשפט לחוזה הרגולטורי בפסק הדין מסמן שינוי בתפיסה המשפטית המסורתית של בתי המשפט ביחס לתפקידיו של הרגולטור – מגורם כופה ואוסר, הפועל באמצעות מנדט סטטוטורי נוקשה, לגורם מודרני, גמיש ומתוחכם, המשתמש במגוון של כלים רגולטוריים ליצירת מערך הרגולציה, ובכלל זה חוזים המגלמים ויתור על סמכות שלטונית. היבט נוסף של שינוי הפרדיגמה קשור למעבר ממשפט מנהלי כללי למשפט מנהלי הקשרי בתחום דיני החוזים הרגולטוריים. דינים אלה מתאפיינים במתן מרחב פעולה גדול יותר מבעבר לממשל לשם הסדרת פעילותם של תאגידים במשק באמצעות רגולציה הסכמית, בין היתר באמצעות ריכוך כללי הסמכות ועיבוי כללי ההליך המנהלי. המאמר מבקש להעריך שינויים אלה מן הבחינה הנורמטיבית ולעמוד על השלכותיהם התיאורטיות והמעשיות.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: רגולציה, מתווה הגז,משפט מנהלי, חוזים רגולטוריים, סמכות מנהלית, כבילת שיקול הדעת, הסדר ראשוני, פסקת יציבות, יציבות רגולטורית, ודאות רגולטורית

Suggested Citation

Yadin, Sharon, בג"ץ מתווה הגז הטבעי והחוזה הרגולטורי: שינוי פרדיגמה במנהל ובמשפט הציבורי The High Court of Justice Natural Gas Decision and the Regulatory Contract: A Paradigm Shift in Administration and Public Law (July 30, 2017). משפט וממשל יט 565, 2018. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3010906

Sharon Yadin (Contact Author)

Peres Academic Center ( email )

P.O.Box 328
Rehovot, 76120
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
49
Abstract Views
302
PlumX Metrics
!

Under construction: SSRN citations while be offline until July when we will launch a brand new and improved citations service, check here for more details.

For more information