Анализ на промените в средата в социалноикономическото развитие и отрицателните ефекти от финансова и икономическа криза в периода 2008-2012 година (Analysis of Changes in the Environment in Socioeconomic Development and the Negative Effects of the Financial and Economic Crisis in the Period 2008-2012)

Proceedings of the Fourth International Scientific Conference Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference (CCEDEP) Regional Development of Central and Eastern European Countries, Volume 1; ISBN 978-619-203-015-5

80 Pages Posted: 7 Sep 2017

See all articles by Venelin Terziev

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Anna Delibasheva

National Employment Agency - Ministry of Labour and Social Policy

Date Written: 2015

Abstract

Bulgarian Abstract: Настоящата публикация представя на читателя едно мащабно аналитично изследване на динамичните промени в средата за социално-икономическо развитие в условия на финансовата и икономическата криза и нейните отрицателни ефекти. Конкретните аналитични разчети в периода 2008-2012 година на динамиката на макроикономическите условия, демографските тенденции, образователното равнище, социалното включване, системите на пазара на труда, образованието, социалните и здравните услуги в този период, позволяват да се изведат обосновани предложения за ефективно използване на фондовете за безвъзмездна финансова помощ на Европейския съюз по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Кохезионните фондове. за преодоляване на негативното отражение на финансовата и икономическата криза. English Abstract: This publication presents an extensive analytical study of the dynamic changes in the environment for socio-economic development in terms of financial and economic crisis and its negative effects. The specific analytical estimates in 2008-2012 period, the dynamics of macroeconomic conditions, demographic trends, educational attainment, social inclusion systems in the labor market, education, health and social services in this period, allow to model a reasoned proposals for efficient use of the European Union Funds under the “Human Resources Development” Operational Programme and Cohesion Funds to overcome the negative impact of the financial and economic crisis.

Note: Downloadable document is available in Bulgarian.

Keywords: managing changes in socio-economic environment; project management; strategic fund grants; “Human Resources Development” Operational Programme; Cohesion Policy

JEL Classification: J01; J08

Suggested Citation

Terziev, Venelin and Dimitrova, Sevdalina and Delibasheva, Anna, Анализ на промените в средата в социалноикономическото развитие и отрицателните ефекти от финансова и икономическа криза в периода 2008-2012 година (Analysis of Changes in the Environment in Socioeconomic Development and the Negative Effects of the Financial and Economic Crisis in the Period 2008-2012) (2015). Proceedings of the Fourth International Scientific Conference Climate Change, Economic Development, Environment and People Conference (CCEDEP) Regional Development of Central and Eastern European Countries, Volume 1; ISBN 978-619-203-015-5 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3022842

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Anna Delibasheva

National Employment Agency - Ministry of Labour and Social Policy

Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
11
Abstract Views
89
PlumX Metrics