ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АКТИВНИЯ МОДЕЛ НА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА И НЕГОВОТО СТРАТЕГИЧЕСКО ПРЕИМУЩЕСТВО В ПРОЦЕСА НА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ Application of( the Active Model of the Social Program and Its Strategic Advantage in Life-Long Learning Process)

Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” ISBN 978-954-753-217-5

31 Pages Posted: 8 Sep 2017

See all articles by Sevdalina Dimitrova

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University

Venelin Terziev

Vasil Levski National Military University; University of Ruse

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development; Vasil Levski National Military University; Innovations and Sustainability Academy

Date Written: December 11, 2014

Abstract

Bulgarian Abstract: Докладът разглежда прилагането на активния модел на социалната програма. Направен е опит да се определят точни и измерими критерии за измерване на ефективността, както и механизъм на приложение. Приемането на такъв вид социална програма и технологии в квалификационна национална или регионална стратегия би увеличило нейната ефективност и би позволило на потребителите да бъдат успешно реализирани на пазара на труда.

English Abstract: The paper examines the application of the active model of the social program. An attempt is made to determine precise and measurable criteria for measuring effectiveness, as well as a mechanism of application. The approbation of such a kind of social program and technology in a qualification national or regional strategy would increase its effectiveness and would allow its users to be successfully realized on the labor market.

Note: Downloadable document is available in Bulgarian.

Keywords: labor market, social policies, social program

JEL Classification: J01; J08

Suggested Citation

Dimitrova, Sevdalina and Terziev, Venelin and Arabska, Ekaterina, ПРИЛОЖЕНИЕТО НА АКТИВНИЯ МОДЕЛ НА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА И НЕГОВОТО СТРАТЕГИЧЕСКО ПРЕИМУЩЕСТВО В ПРОЦЕСА НА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ Application of( the Active Model of the Social Program and Its Strategic Advantage in Life-Long Learning Process) (December 11, 2014). Издателски комплекс на НВУ „Васил Левски” ISBN 978-954-753-217-5 . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3022861

Sevdalina Dimitrova

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Venelin Terziev (Contact Author)

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria
0035982820982 (Phone)

University of Ruse ( email )

8 Studentska Street
Ruse, 7017
Bulgaria

Ekaterina Arabska

University of Agribusiness and Rural Development ( email )

78, Dunav Blvd.
Plovdiv, Plovdiv 4003
Bulgaria

Vasil Levski National Military University ( email )

Veliko Tarnovo
Bulgaria

Innovations and Sustainability Academy ( email )

1, Lotos Str.
Plovdiv, 4006
Bulgaria

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
7
Abstract Views
65
PlumX Metrics