הלכת בע'ם 919/15, 1709 פלוני נ' פלונים - הצגה וניתוח
F.A.R. 1709, 919/15 Anonymous - Presentation and Analysis

22 Pages Posted: 3 Sep 2017

Date Written: September 3, 2017

Abstract

תקציר בעברית: מסמך זה מציג בקצרה ניתוח של צוות מרכז רקמן לקידום מעמד האשה את פסה"ד התקדימי של ביהמ"ש העליון מיולי 2017, בע"ם 919/15, 1709, שעסק בשאלת חלוקת נטל מזונות הילדים בין האב לאם, כאשר הילדים שוהים במשמורת פיזית משותפת, וכאשר הכנסות ההורים שקולות. במסמך מוצגת הבנתנו את הרציו של פסה"ד, וכן התפישות המשמעותיות המובעות בפסה"ד לצידו. במסמך גם מובאת טבלה המרכזת את ה"שורות התחתונות" של כל אחד משופטי/ות ההרכב בשאלות המרכזיות.

English Abstract: This document presents the Rackman Center's analysis of the Supreme' Court's precedential holding from July 2017, in F.A.R. 1709, 919/15, Anonymous, which discussed the parent's duty to share child support when children are in shared physical custody and the parent's incomes are about equal.

Note: Downloadable document is in Hebrew.

Keywords: child custody; child support; shared physical custody

Suggested Citation

Halperin-Kaddari, Ruth, הלכת בע'ם 919/15, 1709 פלוני נ' פלונים - הצגה וניתוח
F.A.R. 1709, 919/15 Anonymous - Presentation and Analysis (September 3, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3031326 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3031326

Ruth Halperin-Kaddari (Contact Author)

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
314
Abstract Views
1,569
Rank
178,200
PlumX Metrics