Rusya, Kazakistan Ve Azerbaycan'In Devlet Bütçe Giderlerinde Sosyal Harcamaların Karşılaştırmalı Analizi (Comparative Analysis of Budget Expenditures on Social Sphere in Russia, Kazakhstan and Azerbaijan)

Proceedings of the International Conference on Eurasian Economies, 5-7 October 2017 – Bishkek, Kyrgyzstan

11 Pages Posted: 2 Oct 2017

See all articles by Elchin Suleymanov

Elchin Suleymanov

Baku Engineering University - Department of Finance

Farhad Rahmanov

Azerbaijan State University of Economics (UNEC)

Anar Eminov

Azerbaijan Tourism and Management University

Date Written: September 27, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Azerbaycan, Rusya ve Kazakistan petrol-gaz endüstrisinin ekonomilerindeki büyük payları olan Post Sovyet ülkeleri olarak tanınmaktadır. Sözü edilen bu noktaları dikkate alarak, bu ülkeler ortak analiz için en ilgili ülkeler olmalıydı. Devlet bütçelerinde sosyal harcamaların rolü üç ülke için karşılaştırmalı olarak yıllar boyunca incelenmiştir. Bu analizle, bu ülkelerin bütçe yapısındaki farklılık ve benzerliklerin tanımlanması hedeflenmektedir. Belirli yapılarla ve kaynak açısından zengin noktalardan dolayı bu ülkeler, diğer post-sovyet ülkelerinden farklı gelir ve harcama politikalarına sahiptir. Bu ülkeler, ülkenin sosyal-ekonomik koşullarını iyileştirmek için petrol gelirlerini yönetmektedir. Bu ülkelerdeki ana sosyal harcama türleri olarak artan petrol gelirleri, eğitim, sağlık ve sosyal savunma harcamalarının uyumu son petrol fiyat şoklarına kadar artmıştır. Bu ülkelerde petrol sektörünün büyük payı göz önüne alındığında, bu ülkelerdeki petrol fiyatlarındaki düşüşün sosyal harcamalardaki etkilerini incelemek hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada, 1992 ve 2015 yılları arasındaki dönemde, bu ülkelerin bütçesindeki sosyal harcamaların payı karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

English Abstract: Azerbaijan, Russia and Kazakhstan as Post-Soviet countries are known for their oil-gas industry and its huge share in their economies. Considering these mentioned points, these countries are supposed to be the most relevant countries for common analysis. The role of social related expenditures in the state budgets was examined throughout the years for all three countries comparatively. By this analysis, it is targeted to define the differences and similarities in budget structure of these countries. Due to specific relevant structures and to resource-rich points, these countries have different revenue and expenditure policies than other post-soviet countries. These countries manage oil revenues to improve social-economic conditions of the country. Accordance of increasing oil revenues, education, health, and social defense expenditures as main social expenditure types in these countries increased until recent oil price shocks. Considering huge share of oil sector in these countries, it is crucial to examine the impacts of recent decline of oil prices on social expenditures in these countries. In this study, share of social related expenditures in the budget of these countries are comparatively analyzed in the period 1992 and 2015 years.

Note: Downloadable document is in Turkish.

Keywords: Azerbaijan Economy, Kazakhstan Economy, Russian Economy, Oil Revenues, Budget Expenditure, Economic Policy

JEL Classification: F31, C31, Q43

Suggested Citation

Suleymanov, Elchin and Rahmanov, Farhad and Eminov, Anar, Rusya, Kazakistan Ve Azerbaycan'In Devlet Bütçe Giderlerinde Sosyal Harcamaların Karşılaştırmalı Analizi (Comparative Analysis of Budget Expenditures on Social Sphere in Russia, Kazakhstan and Azerbaijan) (September 27, 2017). Proceedings of the International Conference on Eurasian Economies, 5-7 October 2017 – Bishkek, Kyrgyzstan. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3043600 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3043600

Elchin Suleymanov (Contact Author)

Baku Engineering University - Department of Finance ( email )

Baku Sumgait Road 16th km. Hasan Aliyev Str. 120
Baku, AZ0101
Azerbaijan

HOME PAGE: http://beu.edu.az/en/staff_directory/staff/elsuleymanov

Farhad Rahmanov

Azerbaijan State University of Economics (UNEC) ( email )

Istiglaliyyat street 6
Baku, AZ Az1001
Azerbaijan

Anar Eminov

Azerbaijan Tourism and Management University ( email )

Koroglu Rahimov 822/23
Baku AZ1072
Azerbaijan

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
260
Abstract Views
391
rank
126,050
PlumX Metrics