תורת החקיקה וגבולות החקיקה Legisprudence and the Limits of Legislation

(חוקים יא 51 (2018

36 Pages Posted: 11 Oct 2017 Last revised: 5 Feb 2019

Date Written: October 11, 2017

Abstract

תקציר בעברית: למאמר זה שתי מטרות מרכזיות. הראשונה היא לפתח את השיח על תורת החקיקה בכתיבה המשפטית בישראל. לשם כך, חלקו הראשון של המאמר מגדיר את התחום, מתאר את התפתחותו, עומד על תחומי העיסוק המרכזיים שבו, ומציע כיווני התפתחות למחקר עתידי. מטרתו השנייה של המאמר היא לבחון את הקשר בין תורת החקיקה לבין מגבלות החקיקה – הן מבחינה קונספטואלית, הן מבחינה נורמטיבית. המאמר קורא תיגר על הגישה לפיה תכליתה של תורת החקיקה אינה ליצור מגבלות על חקיקה, אלא אך ורק לטייב את החקיקה ולהפוך אותה לאפקטיבית יותר. המאמר טוען כי לתורת החקיקה יש וצריך להיות תפקיד מרכזי ביצירת מגבלות על חקיקה ובריסון המחוקק.

English Abstract: This article serves two main purposes. The first is to develop the discussion on legisprudence (legislation theory) in legal scholarship in Israel. Hence, the first part of the Article defines the field, describes its development, discusses its main areas of research, and proposes avenues for future research.The second purpose of the Article is to explore, both conceptually and normatively, the connection between legisprudence and the limits of legislation. The Article challenges the view that the purpose of legisprudence is not to limit legislation, but rather only to promote better lawmaking and the effectiveness of legislation. The Article argues that legisprudence has, and should have, a major role in creating limits on legislation and restraining the legislature.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: legisprudence, legislation, legislative studies, science of legislation, theory of legislation, legistics, legistique, limits of legislation

Suggested Citation

Bar-Siman-Tov, Ittai, תורת החקיקה וגבולות החקיקה Legisprudence and the Limits of Legislation (October 11, 2017). (חוקים יא 51 (2018, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3050846 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3050846

Ittai Bar-Siman-Tov (Contact Author)

Bar-Ilan University Law Faculty ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel
972-3-7387071 (Phone)
972-3-7384096 (Fax)

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/1726#tabs-tabset-1

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
227
Abstract Views
1,095
Rank
252,000
PlumX Metrics