Usage-Based Insurance. Koncepcja I Studium Dotychczasowych Analiz (Usage-Based Insurance: The Concept and Study of Available Analyses)

17 Pages Posted: 18 Oct 2017

Date Written: October 1, 2017

Abstract

The English version of this paper can be found at http://ssrn.com/abstract=3051648.

Polish Abstract: Pomimo, że ubezpieczenia wykorzystujące rozwiązania telematyczne mogą stanowić potencjalne źródło przewagi konkurencyjnej, tematyka Usage-Based Insurance (UBI) jest wciąż mało poznana szczególnie w kontekście realiów krajowych. Z tego powodu głównym celem artykułu jest umożliwienie lepszego zrozumienia tematu, poprzez przegląd i podsumowanie dotychczasowych osiągnięć badawczych oraz dostępnej literatury. Praca porusza zarówno historyczny aspekt rozważań jak i podsumowanie badań prowadzonych w ciągu ostatniej dekady. Obejmuje swoim zakresem aspekty związane z rozwojem koncepcji taryf typu UBI, szansami wynikającymi z modyfikacji dotychczasowego podejścia do taryfikacji jak i potencjalnymi przeszkodami mogącymi utrudnić rynkowe wdrożenie UBI. Autor dokonuje również próby usystematyzowania definicji poszczególnych terminów powiązanych z ubezpieczeniami wykorzystującymi rozwiązania oparte o telematykę.

English Abstract: Although insurance telematics may be a source of competitive advantage, the Usage-Based Insurance (UBI) is still an insufficiently explored area, especially in the context of the Polish insurance market. Accordingly, the main purpose of this paper is to facilitate a better understanding of the topic through a review and summary of selected literature and research achievements, which may prove useful in a discussion about domestic UBI.

The paper presents both the historical perspective of UBI development and a summary of the research carried out over the last decade. It discusses the advancement of UBI tariffs and the successful modification of the applicable pricing schemes as well as points to issues that may hinder the market launch of Usage-Based Insurance. Finally, it attempts to present a structured view of definitions of various terms associated with telematics-based insurance.

Note: Downloadable document is available in Polish.

Keywords: telematyka ubezpieczeniowa, ubezpieczenia komunikacyjne, Pay-As-You-Drive (PAYD), Usage-Based Insurance (UBI), Distance-Based Insurance (DBI)

JEL Classification: D80, G22

Suggested Citation

Kuryłowicz, Łukasz, Usage-Based Insurance. Koncepcja I Studium Dotychczasowych Analiz (Usage-Based Insurance: The Concept and Study of Available Analyses) (October 1, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3053938 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3053938

Łukasz Kuryłowicz (Contact Author)

Warsaw School of Economics ( email )

Al. Niepodległości
162
Warsaw, 02-554
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
17
Abstract Views
159
PlumX Metrics