כדור הארץ שייך לאנושות כולה: על חובת המדינה להתחשב בזרים
The Earth Belongs to Mankind in General: On the Duty of States to Take the Interests of Foreigners into Account

משפט, תרבות וספר: ספר נילי כהן, עורכים: עופר גרוסקופף, שי לביא, הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2017

12 Pages Posted: 25 Oct 2017

See all articles by Eyal Benvenisti

Eyal Benvenisti

University of Cambridge - Lauterpacht Centre for International Law

Date Written: October 17, 2017

Abstract

תקציר בעברית: האם לא נובע מעצם הריבונות, מהזכות לשליטה בלעדית על חלק מכדור הארץ, חובה לשתף אחרים במשאבים הקיימים באותו חלק ויש בהם כדי להיטיב עם האחרים, לפחות כאשר בשיתופם של האחרים לא ייגרע דבר מחלקו של המשתף, האחרים נהנים בעוד שהוא לא חסר? מאמר זה מבקש להציע כיוון אפשרי לפיתוחה של חובת התחשבות ברווחתם של זרים. מדובר בחובה מוגבלת שלא מחייבת הקרבה של אינטרסים לאומיים או הכבדה משמעותית עליהם. זוהי חובה לקחת בחשבון, במסגרת הפעלת שיקול הדעת של הרשות השלטונית, את רווחתם של זרים העשויים להיות מושפעים, באופן שלילי או חיובי, מהחלטתה של הרשות. במאמר אני מציע טיעון נורמטיבי בעד הכרה בחובה כזו ובוחן את היקפה ומגבלותיה. זו חובה שיכולה לנבוע מפרשנות של המשפט הבינלאומי, או מפרשנות הוראות של הדין החוקתי או המינהלי הפנימי. אולם בבסיסה טיעון עקרוני בדבר אחריותה של המדינה הריבונית לשאר אזרחי העולם.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Benvenisti, Eyal, כדור הארץ שייך לאנושות כולה: על חובת המדינה להתחשב בזרים
The Earth Belongs to Mankind in General: On the Duty of States to Take the Interests of Foreigners into Account (October 17, 2017). משפט, תרבות וספר: ספר נילי כהן, עורכים: עופר גרוסקופף, שי לביא, הוצאת אוניברסיטת תל אביב, 2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3054455 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3054455

Eyal Benvenisti (Contact Author)

University of Cambridge - Lauterpacht Centre for International Law ( email )

10 West Road
Cambridge, CB3 9DZ
United Kingdom

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
16
Abstract Views
214
PlumX Metrics