דיני קיזוז ההפסדים השוטפים וכוונת המחוקק The Set off of Losses and the Legislature's Intention

21 Hebrew University Law Review 531 (1992)

28 Pages Posted: 23 Oct 2017 Last revised: 9 Dec 2017

See all articles by David Gliksberg

David Gliksberg

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: 1992

Abstract

תקציר בעברית: בפרשת א.ח.א. גולדשטיין בע"מ (להלן: פרשת א.ח.א. גולדשטיין). בחלקו הראשון והעיקרי של ‏המאמר נדון בהנמקת בית המשפט ונתמקד בשלושה היבטים: ראשית, ננסה להראות כי במרכזה ‏של הנמקה זו ניצבת מערכת טיעונים הנושאת אופי טאוטולוגי. שנית, נציג את עמדתנו שלפיה גם ‏אם ההנמקה אינה טאוטולוגית, הריהי מושתתת על הערכה לא נכונה של עקרונות דיני קיזוז ‏ההפסדים בדין הישראלי. לבסוף, והחשוב מכול: ההנמקה האמורה אינה כוללת דיון בשיקולי ‏מדיניות מס נורמטיביים האמורים לעצב את דיני קיזוז ההפסדים. דיני קיזוז ההפסדים משקפים ‏מתחים שונים ובעיות-יסוד מבחינת מבנה המס הנורמטיבי. בפסק-הדין לא מצוי דיון בשיקולי ‏מדיניות המס הרצויה המעצבת את דיני קיזוז ההפסדים. לעומת זאת, בית המשפט התמקד ‏בשיקולים שלדעתנו אינם מרכזיים מבחינת מדיניות המס הראויה. בחלקו הנותר של המאמר ‏נעסוק בתוצאות הנובעות מפסק-הדין והמצויות בשני מגזרים: המגזר הצר - להלכה הנדונה ‏השפעה בתחום של דיני קיזוז ההפסדים; המגזר הרחב - פסק-הדין יוצר מעגלי השפעה נוספים ‏מחוץ להלכה המקומית של קיזוז הפסדים.‏

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: קיזוז הפסדים שוטפים, גולדשטיין, offseting current losses,

Suggested Citation

Gliksberg, David, דיני קיזוז ההפסדים השוטפים וכוונת המחוקק The Set off of Losses and the Legislature's Intention (1992). 21 Hebrew University Law Review 531 (1992) . Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3056940

David Gliksberg (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
32
Abstract Views
160
PlumX Metrics