Planificarea Financiarǎ Pentru Decizii Asupra Antreprenoriatului - Partea a Treia (Financial Planning for Decisions on Entrepreneurship, Part III)

21 Pages Posted: 25 Oct 2017

See all articles by Razvan Stefanescu

Razvan Stefanescu

University Dunarea De Jos Galati

Ramona Dumitriu

University Dunarea De Jos Galati

Date Written: October 24, 2017

Abstract

Romanian Abstract: Analiza profitabilitǎţii produselor joacǎ un rol major în deciziile asupra antreprenoriatului. În aceastǎ lucrare vom aborda câteva tehnici simple utilizate în previziune a costurilor, în aprecierea eficienţei produselor şi în evaluarea impactului volumului activitǎţii asupra beneficiilor.

English Abstract: The product profitability analysis plays a major roles in the decisions on entrepreneurship. In this paper we approach some simple techniques used in the costs forecasting, in the analysis of the products efficiency and in the assessment of the demand impact on profits.

Note: Downloadable document is available in Romanian.

Keywords: Financial planning, Entrepreneurship, Costs, Profitability

JEL Classification: G30, L26, M13, M19

Suggested Citation

Stefanescu, Razvan and Dumitriu, Ramona, Planificarea Financiarǎ Pentru Decizii Asupra Antreprenoriatului - Partea a Treia (Financial Planning for Decisions on Entrepreneurship, Part III) (October 24, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3058367 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3058367

Razvan Stefanescu (Contact Author)

University Dunarea De Jos Galati ( email )

Str. Domnească, nr. 47
Galati, 800008
Romania

Ramona Dumitriu

University Dunarea De Jos Galati ( email )

Romania

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
8
Abstract Views
299
PlumX Metrics