Russia's Crony Capitalism: Stagnant But Stable (Kapitalizm oligarchiczny w Rosji: stagnacyjny ale stabilny)

38 Pages Posted: 27 Oct 2017

See all articles by Anders Åslund

Anders Åslund

Institute for International Economics

Date Written: September 5, 2017

Abstract

English Abstract: The Russian economy is caught in stagnation, but thanks to a skillful macroeconomic policy, the economy has stabilized. The current economic model is dualistic. On the one hand, the so-called systemic liberals are in charge of macroeconomic policy, which they pursue eminently. On the other, President Vladimir Putin allows state corporations, cronies, and law enforcement agencies to dominate the corporate economy, enriching themselves with little consideration of legality.

This economic model leaves little room for economic growth, but the Soviet Union taught us that a suboptimal system can last for a long time, as long as it is not overwhelmed by acute financial crisis. A conundrum this paper aims to explain is how a country that pursues such rigorous and conservative macroeconomic policies can be so tolerant of state and crony capitalism.

Polish Abstract: Rosyjska gospodarka tkwi w pułapce stagnacji, jednakże dzięki zręcznej polityce makroekonomicznej gospodarka została ustabilizowana. Obecny model gospodarki jest dualistyczny. Z jednej strony u sterów polityki makroekonomicznej są tzw. systemowi liberałowie, i ewidentnie to oni ją prowadzą. Z drugiej jednak strony, Władimir Putin pozwala państwowym przedsiębiorstwom, oligarchom i agencjom odpowiadającym za przestrzeganie prawa, na dominowanie nad sektorem przedsiębiorstw, i bogacenie się bez szczególnego oglądania się na legalność (ich działań – przyp. tłum.)

Taki system gospodarczy pozostawia niewiele miejsca dla wzrostu gospodarczego, ale Związek Radziecki nauczył nas, że suboptymalny system może trwać bardzo długo, tak długo jak nie zostanie przytłoczony przez ostry kryzys finansowy. Ten tekst ma wytłumaczyć następującą zagadkę: jak kraj, który prowadzi taką rygorystyczną i konserwatywną politykę makroekonomiczną może być tak tolerancyjny dla państwowego i oligarchicznego kapitalizmu.

Keywords: Russia, crony capitalism, corruption, macroeconomic policy, economic growth, gas and oil

JEL Classification: D72, D73, E01, E60, E65, H13, H63, P48, Q43

Suggested Citation

Åslund, Anders, Russia's Crony Capitalism: Stagnant But Stable (Kapitalizm oligarchiczny w Rosji: stagnacyjny ale stabilny) (September 5, 2017). CASE Research Paper No. 148/2017. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3058927 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3058927

Anders Åslund (Contact Author)

Institute for International Economics ( email )

1750 Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20036
United States

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
66
Abstract Views
360
rank
345,821
PlumX Metrics