המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים
Transnational Asymmetric Armed Conflict Under International Humanitarian Law: Key Contemporary Challenges

המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב 2017

175 Pages Posted: 2 Nov 2017

See all articles by Eliav Lieblich

Eliav Lieblich

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law

Owen Alterman

Independent

Date Written: October 29, 2017

Abstract

תקציר בעברית: ספר זה דן בכמה מהאתגרים המרכזיים שמעמידים עימותים בני־זמננו בפני המשפט ההומניטרי הבין־לאומי, ובעיקר עימותים מזוינים שהם גם אסימטריים וגם חוצי גבולות עימותים טרנס־לאומיים.

השינויים שחלו באופיים של עימותים מזוינים בעשורים האחרונים מעלים שורה של סוגיות משפטיות כבדות משקל. אם בעבר מלחמות התנהלו בדרך כלל בין מדינות ריבוניות הפועלות מתוך גבולותיהן, הרי שבימינו־אנו רוב העימותים מערבים גורמים לא־מדינתיים, אשר פעילותם חוצה לעתים גבולות בין־לאומיים.

האתגרים המשפטיים הללו נובעים הן מטיבה החדש של הלחימה והן מהדגש הגובר, בשיח המשפטי הבין־לאומי, על הגנה על זכויות אדם ככלל ובאזורי עימות בפרט.על רקע הממשק המתפתח בין המשפט ההומניטרי הבין־לאומי לבין דיני זכויות אדם, עוסק ספ ר זה במסגרת הנורמטיבית המסדירה עימותים אלה, לצד סוגיות ספציפיות, כגון יישום עקרונות ההבחנה והמידתיות בתרחישים של עימות אסימטרי.

הספר סוקר את העמדות השונות בשיח הבין־לאומי בנוגע לדילמות אלה, מנסה לגשר ביניהן כל אימת שניתן, ועומד על מקרים שבהם גישור כזה אינו בר־השגה.בנוסף, כולל הספר סיכום מפורט של הדיון בדילמות אלה. הספר מיועד למפקדים, לקובעי מדיניות, למשפטנים וכן לציבור הרחב.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: International Law, International Humanitarian Law, Law of Armed Conflict, International Human Rights Law

Suggested Citation

Lieblich, Eliav and Alterman, Owen, המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים
Transnational Asymmetric Armed Conflict Under International Humanitarian Law: Key Contemporary Challenges (October 29, 2017). המשפט ההומניטרי הבין-לאומי בעימותים מזוינים על-לאומיים ואסימטריים: אתגרים עכשוויים מרכזיים, המכון למחקרי ביטחון לאומי, תל אביב 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3061325

Eliav Lieblich (Contact Author)

Tel Aviv University - Buchmann Faculty of Law ( email )

Ramat Aviv
Tel Aviv, IL
Israel

Owen Alterman

Independent ( email )

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
115
Abstract Views
644
rank
286,457
PlumX Metrics