שעתן היפה של הוראות השעה?: עלייתה של החקיקה הזמנית בישראל ועקרונות לטיובה Temporary Legislation’s Finest Hour?: The Rise of Temporary Legislation in Israel and Principles for its Improvement

עתיד להתפרסם בעיוני משפט מא

70 Pages Posted: 6 Nov 2017 Last revised: 17 Jan 2019

See all articles by Ittai Bar-Siman-Tov

Ittai Bar-Siman-Tov

Bar-Ilan University Law Faculty

Gaya Harari-Heit

Bar-Ilan University - Faculty of Law

Date Written: November 3, 2017

Abstract

תקציר בעברית: מאמר זה דן במגמה מרכזית הניכרת בחקיקה הישראלית בשנים האחרונות: עלייתה של החקיקה הזמנית, המכונה בישראל "הוראות־שעה". חלקו הראשון של המאמר מציג מחקר אמפירי מקיף וראשון מסוגו על החקיקה הזמנית בישראל. המחקר חושף את מגמת הגידול בחקיקה הזמנית ואת מאפייניה של החקיקה הזמנית בישראל, לרבות שימושים שונים שהכנסת (ובעיקר הממשלה) עושה בחקיקה זמנית וכן כשלים בשימוש בחקיקה זמנית בישראל.
על רקע זה, חציו השני של המאמר הוא נורמטיבי, ומטרתו להביא לידי טיוב השימוש בחקיקה זמנית בישראל. לאחר סקירת הוויכוח הנורמטיבי בין תומכי החקיקה הזמנית לבין מתנגדיה, המאמר מתמקד בשתי שאלות מרכזיות: מתי ראוי לעשות שימוש בחקיקה זמנית; וכיצד ראוי להשתמש בחקיקה זמנית.

English Abstract: This article discusses a major trend in Israeli legislation in recent years: the rise of temporary (sunset) legislation. The first part of the article presents a first-of-its-kind empirical study on temporary legislation in Israel. The study reveals the growth trend in temporary legislation and the characteristics of temporary legislation in Israel, including the various uses of temporary legislation by the Knesset (and especially the government), as well as defects in the use of temporary legislation in Israel. Against this background, the second part of the article is normative and aims to improve the use of temporary legislation in Israel. After reviewing the normative debate for and against temporary legislation, the article focuses on two central questions: When is it appropriate to make use of temporary legislation; and how to design appropriate temporary legislation.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: temporary legislation, sunset legislation, sunset clause, experimental legislation, Knesset

Suggested Citation

Bar-Siman-Tov, Ittai and Harari-Heit, Gaya, שעתן היפה של הוראות השעה?: עלייתה של החקיקה הזמנית בישראל ועקרונות לטיובה Temporary Legislation’s Finest Hour?: The Rise of Temporary Legislation in Israel and Principles for its Improvement (November 3, 2017). עתיד להתפרסם בעיוני משפט מא, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3064829 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3064829

Ittai Bar-Siman-Tov (Contact Author)

Bar-Ilan University Law Faculty ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel
972-3-7387071 (Phone)
972-3-7384096 (Fax)

HOME PAGE: http://law.biu.ac.il/en/node/1726#tabs-tabset-1

Gaya Harari-Heit

Bar-Ilan University - Faculty of Law ( email )

Faculty of Law
Ramat Gan, 52900
Israel

Do you have negative results from your research you’d like to share?

Paper statistics

Downloads
241
Abstract Views
1,456
Rank
218,175
PlumX Metrics