אופן בחינת הודאות חשודים בדין הפלילי בישראל: בחינה מהותית ופרוצדורלית של היחס בין סעיף 12 לפקודת הראיות לדוקטרינת הפסילה הפסיקתית
The Admissibility of Confessions Under Israeli Law: Procedural and Substantive Differences between the “Free and Voluntary” Standard and the Judicial Exclusionary Rule for Unlawfully Obtained Evidence

משפטים, כרך מו, גיליון 3, עמ' 815, שנה 2017

29 Pages Posted: 17 Nov 2017 Last revised: 29 Jul 2018

See all articles by Binyamin Blum

Binyamin Blum

UC Hastings; Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law; Stanford Law School

Yoram Rabin

College of Management (Israel) - School of Law

Barak Ariel

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: November 15, 2017

Abstract

תקציר בעברית: במשפט הישראלי, קבילותן של הודאות נאשמים כפופה לשתי דוקטרינות: סעיף 12 לפקודת הראיות, הדורש כי ההודאה תינתן "חופשית ומרצון", ודוקטרינת הפסילה הפסיקתית המעניקה לבית המשפט שיקול דעת לפסול ראיות שהושגו באמצעים פסולים. בפסק הדין יששכרוב הביע השופט גרוניס עמדה לפיה סעיף 12 בפרשנותו הנוכחית למעשה כלול בגדר הדוקטרינה הפסיקתית. מאז יששכרוב, הגבול העדין שבין הדוקטרינות אכן נותר עמום. מאמר זה בוחן את ההבדלים המהותיים והדיוניים, התיאורטיים והמעשיים, שבין שתי הדוקטרינות החופפות הללו. המאמר מדגיש את האופי המתקן, הצופה פני עבר, של סעיף 12 לעומת טוהר ההליך והוגנותו, הצופים פני עתיד, והעומדים במרכז הדוטרינה הפסיקתית; אופיו המוחלט של סעיף 12 לעומת האיזונים המאפיינים את דוקטרינת יששכרוב; והליך משפט הזוטא הנוהג בבחינת הודאות לפי סעיף 12 אך לא לפי דוקטרינת יששכרוב. המאמר קורא לשמר את שתי הדוקטרינות על אף החפיפה החלקית ביניהן תוך הדגשת המקרים שבהם שתי הדוקטרינות עשויות להוביל לתוצאות מנוגדות. כמו כן אנו קוראים להחלתו של משפט הזוטא גם בבחינתן של הודאות לפי דוקטרינת הפסילה הפסיקתית כדי ללת תוקף מלא לדוקטרינה זו.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Blum, Binyamin and Rabin, Yoram and Ariel, Barak, אופן בחינת הודאות חשודים בדין הפלילי בישראל: בחינה מהותית ופרוצדורלית של היחס בין סעיף 12 לפקודת הראיות לדוקטרינת הפסילה הפסיקתית
The Admissibility of Confessions Under Israeli Law: Procedural and Substantive Differences between the “Free and Voluntary” Standard and the Judicial Exclusionary Rule for Unlawfully Obtained Evidence (November 15, 2017). משפטים, כרך מו, גיליון 3, עמ' 815, שנה 2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3071961 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3071961

Binyamin Blum

UC Hastings ( email )

200 McAllister Street
San Francisco, CA 94102
United States

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel
+972-2-588-2560 (Phone)

Stanford Law School ( email )

559 Nathan Abbott Way
Stanford, CA 94305-8610
United States

Yoram Rabin (Contact Author)

College of Management (Israel) - School of Law ( email )

7 Yitzhak Rabin Blvd.
P.O. Box 25072
Rishon LeZion, 75190
Israel

Barak Ariel

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
74
Abstract Views
616
Rank
601,086
PlumX Metrics