Plagiatul Și Încălcarea Drepturilor De Autor. Studiu Comparat De Jurisprudență (Plagiarism and Infringement of Author's Rights. Comparative Study of Jurisprudence)

Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017

26 Pages Posted: 27 Nov 2017

See all articles by Sonia Florea

Sonia Florea

Florea Gheorghe and Associates

Date Written: November 20, 2017

Abstract

Romanian Abstract: Care sunt condițiile prevăzute de lege pentru sancționarea faptelor de plagiat și autoplagiat? Este plagiatul reglementat și sancționat ca faptă de încălcare a dreptului de autor? Este necesar, pentru sancționarea plagiatului, ca opera din care s-a plagiat să fie o operă originală, protejată prin drept de autor? Criteriul ‘‘originalității’’ este aplicabil ideilor? Sunt întrebări la care își propune să răspundă studiul de față, prin examinarea jurisprudenței relevante, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție și de instanțe judecătorești din Franța și provincia canadiană Québec. Studiul este organizat în două părți principale, urmate de scurte concluzii. Prima parte cuprinde considerații esențiale privitoare la reglementarea și sancționarea faptei de plagiat și autoplagiat conform legislației române în vigoare. În a doua parte a studiului sunt analizate hotări judecătorești relevante.

English Abstract: What are the legal criteria for qualifying and sanctioning plagiarism and self-plagiarism? Is plagiarism regulated and sanctioned as an infringement of author’s rights? Is it necessary, for finding plagiarism, that the plagiarised work is an original work, protected by author’s rights? Is ‘‘originality’’ a criteria applicable to ideas expressed in a work? This are some of the questions the Study answers by analysing the relevant jurisprudence of the Romanian High Court of Justice, of French and Québec Tribunals. The Study comprises two main parts, followed by short conclusions. The first part analysis the current Romanian legislation regulating plagiarism and self-plagiarism. In the second part, relevant court decisions are critically examined.

Note: Downloadable document is in Romanian.

Keywords: plagiat, autoplagiat, drept de autor, acțiune în contrafacere, plagiarism, self-plagiarism, author’s rights, action for infringement of author’s rights

Suggested Citation

Florea, Sonia, Plagiatul Și Încălcarea Drepturilor De Autor. Studiu Comparat De Jurisprudență (Plagiarism and Infringement of Author's Rights. Comparative Study of Jurisprudence) (November 20, 2017). Revista Curierul Judiciar nr. 9/2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3074601

Sonia Florea (Contact Author)

Florea Gheorghe and Associates ( email )

Bucharest
Romania

HOME PAGE: http://www.avfloreagheorghe.ro

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
91
Abstract Views
630
rank
306,377
PlumX Metrics