כוח גדול ואחריות גדולה: קווים לאחריותו של בעל שליטה בחברה
Great Power and Great Responsibility: Contours of Controlling Shareholder Responsibility

ספר יורם דנציגר ,עידו באום ולימור זר-גוטמן, עורכים

10 Pages Posted: 10 Dec 2017 Last revised: 9 Feb 2023

See all articles by Amir N. Licht

Amir N. Licht

Reichman University; European Corporate Governance Institute (ECGI)

Date Written: December 21, 2018

Abstract

תקציר בעברית: רשימה זו מבקשת להתוות קווים לאחריותו של בעל שליטה לנוכח ההתפתחויות בפסיקה בעת האחרונה. משטר אחריות זה, שבמרכזו חובת ההגינות, הוא אחת הסוגיות הסתומות בדיני החברות שלנו בעת הנוכחית. גורם לכך שילוב של אתגר מעשי ניכר בעיצובה של אחריות בעל שליטה יחד עם ניסוח מוקשה ואף משובש של חוק החברות, התשנ"ט-1999 בנושא זה. אלה הביאו לסברה המוכרת, כי אחריותו של בעל שליטה כלפי החברה, במסגרת חובת ההגינות שלו לפי סעיף 193 לחוק החברות, היא חובה "מוחלשת" בהשוואה לחובת האמון של נושאי משרה ואמונאים אחרים. הרשימה בוחנת אפוא את סברת "החובה המוחלשת" אל מול הפסיקה, אשר עד כה לא נתנה לכך נפקות. לאחר מכן נדון בקצרה בנושא הטלת אחריות על בעל שליטה בגין סיוע להפרת חובת האמון, אשר גוררת חבות כחבותו של אמונאי מפר. נראה שאם חבותו של בעל שליטה כמסייע להפרת חובת האמון היא כחבותו של המפר העיקרי, ראוי שגם חבותו שלו, כמפר עיקרי, תהיה שקולה לכך.

English Abstract: This note seeks to sketch some contours of controlling shareholder responsibility in the light of case law developments. This regime, at the center of which lies the “duty of fairness”, is currently one of the most opaque issues in our corporate law. This is due to a combination of a considerable practical challenge in designing controller responsibility and the problematic, and even flawed, text of the Companies Law, 1999 in this respect. These factors have led to the familiar assumption that a controlling shareholder responsibility to the company, as part of her duty of fairness under Section 193 of the Companies Law, is “weakened” in comparison to the duty of loyalty owed by office holders and other fiduciaries. This note therefore examines this “weakened duty” hypothesis in light of the case law, which hitherto has not given it any effect. Next, this note briefly discusses imposing liability on controlling shareholders for assisting in breach of loyalty, which entails a liability akin to that of a breaching fiduciary. It appears that if a controller’s accessory liability resembles that of the main breaching party, her liability as a main breaching party in her own right should be equivalent.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Licht, Amir N., כוח גדול ואחריות גדולה: קווים לאחריותו של בעל שליטה בחברה
Great Power and Great Responsibility: Contours of Controlling Shareholder Responsibility (December 21, 2018). ספר יורם דנציגר ,עידו באום ולימור זר-גוטמן, עורכים, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3082839 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3082839

Amir N. Licht (Contact Author)

Reichman University ( email )

Israel

European Corporate Governance Institute (ECGI)

c/o the Royal Academies of Belgium
Rue Ducale 1 Hertogsstraat
1000 Brussels
Belgium
952-9-9513323 (Fax)

HOME PAGE: http:/www.ecgi.org

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
214
Abstract Views
1,128
Rank
236,568
PlumX Metrics