סמכות הסיווג מחדש והנורמות האנטי-תכנוניות: העדפת התפיסה הפונקציונלית על פני התפיסה הקונספטואלית
the Anti-Tax Planning Norms and the Reclassification Power: The Preference of the Functional Approach on the Conceptual Approach

30 The Hebrew University Law Review 545, 2000

46 Pages Posted: 11 Dec 2017

See all articles by David Gliksberg

David Gliksberg

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 6, 2017

Abstract

תקציר בעברית: לנורמות האנטי תכנוניות, השיפוטיות או הסטטוטוריות, הכלליות או המיוחדות, יש תפקיד ‏מרכזי במשטרי המיסוי השונים. תוכנן של נורמות אלה יוצר את האיזון בין זכותו של ‏הנישום לתכנן את חבותו במס לבין זכותה של החברה למנוע שימוש לרעה בזכויות או ‏במוסדות משפטיים. הנורמות הללו מונעות את השגתם של יתרונות מס באמצעות שימוש ‏לרעה בזכויות. מטרה זו תושג באמצעות תפיסה פונקציונלית, תוך דחייתה של תפיסה ‏קונספטואלית המביאה לכישלון הנורמות ולעיוותים מבחינת הצדק החברתי והיעילות ‏הכלכלית. הגישה הרווחת בישראל אימצה את התפיסה הקונספטואלית תוך התעלמות ‏מוחלטת משורשן היוריספרודנטלי של הנורמות האנטי תכנוניות, המצוי בעיקרון תום הלב. ‏לאחרונה הביאה הפסיקה בישראל את התפיסה הרווחת לתוצאות קשות, החורגות ‏למרחק רב מהשאלה הקונקרטית שנדונה כפני בית המשפט. המאמר דן בהלכה שיפוטית ‏זו ובצעדים הסטטוטוריים - שהוצעו בעבר‎ - ‎המסוגלים לאיין את תוצאותיה המזיקות של ‏תפיסה זו‎;‎‏ בצד דיון זה נמתחת ביקורת נוקבת הן על התפיסה השיפוטית והן על הצעדים ‏הסטטוטוריים המתוכננים. לבסוף, המאמר מציע אלטרנטיבה מהותית לתפיסה השגויה ‏המקובלת. מורכבותן של הנורמות האנטי תכנוניות וחשיבותן מביאות לכך שממדיו של ‏מרחב תכנון המם טרם גובשו באופן סופי, על אף שלכאורה קיימת הסכמה חברתית על ‏עקרונות היסוד שבו, ויש במאמר כדי לתרום באופן מהותי לעיצובו של מרחב זה‎.‎

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Gliksberg, David, סמכות הסיווג מחדש והנורמות האנטי-תכנוניות: העדפת התפיסה הפונקציונלית על פני התפיסה הקונספטואלית
the Anti-Tax Planning Norms and the Reclassification Power: The Preference of the Functional Approach on the Conceptual Approach (December 6, 2017). 30 The Hebrew University Law Review 545, 2000, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3083394

David Gliksberg (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
66
Abstract Views
253
rank
373,663
PlumX Metrics