גישה חדשה לניכוי הפחת
New Approach to the Depreciation Deduction

25 The Hebrew University Law Review 181, 1995

34 Pages Posted: 11 Dec 2017

See all articles by David Gliksberg

David Gliksberg

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law

Date Written: December 6, 2017

Abstract

תקציר בעברית: במאמר זה מוצגת גישה חדשה לניכוי הפחת השונה באופן מהותי מהגישה הרווחת ‏במשטרי מיסוי ההכנסה השונים. ניכוי הפחת הקלסי הוא ניכוי רב־שלבי שנועד להחזיר ‏את עלות הנכס‎ ‎‏(‏‎(Recovery Cost Capital‏ לאורך תקופת הנכס. הגישה המוצעת גורסת כי ‏יש להמיר את זרם ניכויי הפחת הרב־שנתי בניכוי פחת חד־שנתי על בסיס הערך הנוכחי. ‏ערכו הכלכלי של הניכוי המוצע זהה לערכו הכלכלי של ניכוי הפחת הרב־שנתי. חד ‏שנתיותו של הניכוי המוצע אין בה, כשלעצמה, כדי להופכו להוצאת מס. סיווגו של ניכוי ‏הפחת החד־שנתי על בסיס הערך הנוכחי, כהוצאת מס או כחלק ממבנה המס הנורמטיבי, ‏הולך אחר סיווגו של ניכוי הפחת הרב־שנתי שהוון לניכוי הפחת החד־שנתי.‏

לגישה המוצעת יתרונות רבים, הן במשטר מיסוי נומינלי והן במשטר מיסוי מותאם ‏לאינפלציה, ובמרכזם: חסכון בעלויות הציות והאכיפה של ניכוי הפחת בהיותו חד־שנתי ‏ולא רב־שנתי; לאחר ניכוי הפחת המוצע עלות הנכס בספרי הנישום היא אפס‎;‎‏ אין כל צורך ‏בחישוב רווח ההון משום שכל התמורה היא רווח הון‎;‎‏ הניכוי המוצע אף כולל באופן ‏אינהרנטי מערכת התאמה לאינפלציה בשני מובנים: ראשית ניתן לוותר על המנגנונים ‏השונים שנועדו לשערך את הפחת. שנית, כל רווח ההון הוא ריאלי ואין כל צורך בהפרדה ‏בין רווח ההון הריאלי לבין רווח ההון האינפלציוני. לגישה המוצעת עשויים להיות קשיים ‏עקב חוסר גמישותה להגיב באופן יעיל לשינויים בשיעורי ההיוון ובשיעורי הפחת, וכן ‏כאשר הנישום לא משתמש בנכס‎ ‎בחלק מתקופת ההחזקה בנכס. המאמר בוחן את השאלה ‏האם יש להגדיל גמישות זו ומהם האמצעים הנדרשים לכך ומגיע למסקנה כי על אף קיומם ‏של קשיים אלה מן הראוי לאמץ את ניכוי הפחת החד-שנתי על בסיס הערך הנוכחי‎.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Suggested Citation

Gliksberg, David, גישה חדשה לניכוי הפחת
New Approach to the Depreciation Deduction (December 6, 2017). 25 The Hebrew University Law Review 181, 1995. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3083430

David Gliksberg (Contact Author)

Hebrew University of Jerusalem - Faculty of Law ( email )

Mount Scopus
Mount Scopus, IL 91905
Israel

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
15
Abstract Views
73
PlumX Metrics