Obowiązki Informacyjne Zarządu a Ochrona Akcjonariuszy W Związku Z Uchwaleniem I Wykorzystaniem Kapitału Docelowego (Authorized Capital – Directors’ Reporting Duties and Shareholders’ Protection)

Kwartalnik Prawa Prywatnego, Issue 1/2005, at p. 217-257

Posted: 3 Jan 2018

See all articles by Arkadiusz Radwan

Arkadiusz Radwan

Allerhand Institute; Vytautas Magnus University - Faculty of Law; Kubas Kos Gałkowski

Date Written: January 1, 2005

Abstract

Polish Abstract: Artykuł stanowi analizę kwestii istnienia i zakresu obowiązków informacyjnych zarządu w związku z uchwaleniem i wykorzystaniem kapitału docelowego. Ma on ponadto na celu omówienie charakteru prawnego poszczególnych obowiązków informacyjnych, a także ustalenie właściwego modelu ochrony mniejszości, zwłaszcza w przypadkach wyłączenia przez zarząd prawa poboru akcji nowej emisji, przy jednoczesnym przedstawieniu ekonomicznego, historycznego oraz instytucjonalnego kontekstu omawianej problematyki. Analiza ta prowadzi również do sformułowania związanych z tą kwestią postulatów pod adresem polskiego ustawodawcy.

English Abstract: The article provides an analysis of the existence and scope of reporting duties of the management board in connection with the adoption and use of the authorised capital. In addition, it discusses the legal character of particular information duties of the management board. The overall goal of the paper is to determine the appropriate minority protection model in the context of capital increase by the board with particular emphasis on cases where the share allocation is made outside of the general preemption rule. This analysis leads to the formulation of postulates addressed to the Polish legislator concerning this matter.

Keywords: Authorised Capital, Capital Increase, Preemption Rights, Minority Shareholders Protection, Reporting Duties, Polish Company Law

Suggested Citation

Radwan, Arkadiusz, Obowiązki Informacyjne Zarządu a Ochrona Akcjonariuszy W Związku Z Uchwaleniem I Wykorzystaniem Kapitału Docelowego (Authorized Capital – Directors’ Reporting Duties and Shareholders’ Protection) (January 1, 2005). Kwartalnik Prawa Prywatnego, Issue 1/2005, at p. 217-257. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3090280

Arkadiusz Radwan (Contact Author)

Allerhand Institute ( email )

Plac Sikorskiego 2/7
Kraków, 31-115
Poland

HOME PAGE: http://www.allerhand.pl

Vytautas Magnus University - Faculty of Law ( email )

Jonavos g. 66
Kaunas, LT-44191
Lithuania

Kubas Kos Gałkowski ( email )

Nowa Kamienica
ul. Rakowicka 7
Kraków, 31-511
Poland

HOME PAGE: http://www.kkg.pl

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Abstract Views
65
PlumX Metrics
!

Under construction: SSRN citations while be offline until July when we will launch a brand new and improved citations service, check here for more details.

For more information