Sens I Nonsens Kapitału Zakładowego – Przyczynek Do Ekonomicznej Analizy Ochrony Wierzycieli Spółek Kapitałowych (Sense and Nonsense of Legal Capital – Contribution to the Economic Analysis of a Legal Protection of Corporate Creditors)

M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (eds.), European Company Law, Vol. II, Legal Institutions of the Capital Directive, part 2, Zakamycze 2005, at p. 23-100

78 Pages Posted: 5 Jan 2018

See all articles by Arkadiusz Radwan

Arkadiusz Radwan

Allerhand Institute; Vytautas Magnus University - Faculty of Law; Kubas Kos Gałkowski

Date Written: 2005

Abstract

Polish Abstract: W niniejszym artykule przedstawiono ekonomiczną analizę ochrony wierzycieli za pomocą kapitału zakładowego, zawartą w drugiej dyrektywie (tzw. dyrektywie kapitałowej). Podejmuje on ponadto kwestię tego, czy formalne zasady tworzenia kapitału i jego utrzymania służą przyświecającemu im celowi, tj. czy skutecznie chronią wierzycieli spółek. Na pytanie to należy udzielić odpowiedzi negatywnej odnośnie do wszystkich kategorii wierzycieli. Artykuł kończy się szkicem alternatywnych strategii regulacyjnych w zakresie ochrony wierzycieli korporacyjnych.

English Abstract: The article provides economic analysis of creditor protection by means of legal capital, as enshrined in the 2nd Company Law Directive. It addresses the question whether formal rules of capital formation and capital maintenance serve their purpose, namely if they effectively protect the companies’ creditors. The question is answered into negative for all categories of creditors. The article concludes with sketching alternative regulatory strategies for protecting corporate creditors.

Note: Downloadable document is available in Polish.

Keywords: legal capital, creditor protection, 2nd Company Law Directive, economic analysis of company law

Suggested Citation

Radwan, Arkadiusz, Sens I Nonsens Kapitału Zakładowego – Przyczynek Do Ekonomicznej Analizy Ochrony Wierzycieli Spółek Kapitałowych (Sense and Nonsense of Legal Capital – Contribution to the Economic Analysis of a Legal Protection of Corporate Creditors) (2005). M. Cejmer, J. Napierała, T. Sójka (eds.), European Company Law, Vol. II, Legal Institutions of the Capital Directive, part 2, Zakamycze 2005, at p. 23-100. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3095456

Arkadiusz Radwan (Contact Author)

Allerhand Institute ( email )

Plac Sikorskiego 2/7
Kraków, 31-115
Poland

HOME PAGE: http://www.allerhand.pl

Vytautas Magnus University - Faculty of Law ( email )

Jonavos g. 66
Kaunas, LT-44191
Lithuania

Kubas Kos Gałkowski ( email )

Nowa Kamienica
ul. Rakowicka 7
Kraków, 31-511
Poland

HOME PAGE: http://www.kkg.pl

Register to save articles to
your library

Register

Paper statistics

Downloads
22
Abstract Views
108
PlumX Metrics