Το Παραμύθι Ως Μέσο Διδασκαλίας Στις Φυσικές Επιστήμες Στην Προσχολική Ηλικία. Διδακτικό Σενάριο Για Το Φως & Το Ουράνιο Τόξο (The Fairy Tale As a Means of Teaching Natural Sciences In Kindergarten. Teaching Scenario for Light & Rainbow)

23 Pages Posted: 8 Jan 2018

Date Written: March 14, 2017

Abstract

Greek Abstract: Ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας των φυσικών Επιστημών αποτελεί και το παραμύθι. Ο Egan (1989) επεσήμανε ότι μια τέτοια προσέγγιση στην εκπαιδευτική διαδικασία επιδρά όχι μόνο στο συναισθηματικό πεδίο των μαθητών, αλλά και στην ανάπτυξη της προσοχής και του ενδιαφέροντός τους. Μια κατάλληλη στρατηγική μάλιστα αποτελεί η αφήγηση της ιστορίας με διακοπτόμενη μορφή κατά την οποία παρεμβάλλονται οι δραστηριότητες σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί. Σε πολλά βιβλία που απευθύνονται σε μικρά παιδιά η ιστορία βασίζεται σε μια επιστημονική παρατήρηση ή ένα φυσικό φαινόμενο. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου μέσα από μια μεγάλη γκάμα ιστοριών έχουν τη δυνατότητα να διαβάσουν, να επεξεργαστούν και να απολαύσουν τη λογοτεχνία, μαθαίνοντας συγχρόνως και φυσική. Συμβαίνει πολλές φορές μάλιστα τα μικρά παιδιά να μαθαίνουν τον κόσμο μέσα από τα μαγευτικά μονοπάτια της φαντασίας, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η αφήγηση φέρνει σε επαφή τα παιδιά με τα μυστικά του κόσμου και αποτελεί ένα κατάλληλο μέσο διδασκαλίας (Egan, 1989; Γιαννικοπούλου & Πρεβεζάνου, 2010). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η προσέγγιση εννοιών της φυσικής μέσα από την αφήγηση του αισώπειου μύθου «Ο Ήλιος και ο Αέρας» σε συνδυασμό με το παραμύθι «Ο μάγος των 7 χρωμάτων». Ειδικότερα, η αφήγηση μιας ιστορίας ως μέθοδος διδασκαλίας προτείνεται για την ανάδειξη ιδεών των νηπίων σχετικά με την ανάλυση-σύνθεση του φωτός, καθώς και με τη δημιουργία του ουράνιου τόξου.

English Abstract: Tales are often used as an alternative way of teaching science. Egan (1989) pointed out that such an approach to the educational process influences not only students' emotions, but also their observation and inquisitiveness. An appropriate strategy is the storytelling of an intermittent form in which activities are interwoven with the teaching objectives being set.

In many books addresses to young children, the story is based on a scientific observation or a natural phenomenon. Preschoolers through a wide range of stories have the ability to read, edit and enjoy literature, comprehending at the same time natural science.

It is often the case that young children learn the world through the enchanting paths of imagination, thus confirming that narration brings children to the secrets of the world and is a suitable means of teaching (Egan, 1989; Giannopoulou & Prevezanou, 2010).

The aim of this work is to approach scientific concepts through the narration of the Aesopian myth "The Sun and the Air" combined with the tale "The Wizard of 7 Colors". In particular, telling a story is proposed as an apposite teaching method which can reveal and highlight preschoolers' ideas on light-analysis and synthesis, as well as on the creation of the rainbow.

Note: Downloadable document is available in Greek.

Keywords: natural science, fairytales, teaching scenario, scientific concepts, preschool education, light analysis, rainbow

Suggested Citation

Konstantinou, Eirini, Το Παραμύθι Ως Μέσο Διδασκαλίας Στις Φυσικές Επιστήμες Στην Προσχολική Ηλικία. Διδακτικό Σενάριο Για Το Φως & Το Ουράνιο Τόξο (The Fairy Tale As a Means of Teaching Natural Sciences In Kindergarten. Teaching Scenario for Light & Rainbow) (March 14, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3095654 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3095654

Eirini Konstantinou (Contact Author)

University of Patras ( email )

Patra
Greece

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
336
Abstract Views
1,221
rank
113,839
PlumX Metrics