Development Dynamic and North South Relations: Unequal Exchange and the Dilemma of Foreign Debt in Relation to South Korea Sampling (1990–2004)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 2 (2006)

10 Pages Posted: 16 Jan 2018

See all articles by Mehmet Sisman

Mehmet Sisman

Marmara University - Faculty of Economics/Department of Economics

Date Written: July 10, 2005

Abstract

English Abstract: At this study, it is investigated economic relations between North-South in terms of development in the South. After the Second War, In the North, there have been appeared three main eras: North America (USA), European Union and Japan (Pacific). In the 1970s, after the North has been lived crises, there were two influences. One of them, USA (North America) has been superiority against EU and Japan in the 1990s. Besides, north has invested direct and indirect capital movement in the South. South has enhanced its foreign trade in the world. But, at this study, South Korea’s export, which has been, indicated a model for south, and is dependent on import and decreasing value added in its export. The other South countries have also got same situation. Brazil, Mexico China, Turkey, India, Indonesia and South Korea have got indebted over 100 billion dollars in the 2000s. North polarizes with South and itself. Unequal Exchange and the dilemma of debt have determined on the North-south relations.

Turkish Abstract: Bu çalışma; öncelikle kalkınma kavramının kendisinin KuzeyGüney ilişkilerinin getirdiği sorunsal çerçevesinde incelenebileceği ön hipoteziyle hazırlanmıştır. Tarihsel olarak bakıldığında II.Savaş’dan bu yana süregelen ilişkiler içerisinde Kuzeyde üç ana alan ortaya çıkmıştır: Kuzey Amerika, Avrupa Birliği ve Japonya (Pasifik). 1970’li yıllarda kar oranlarının düşme eğilimi, petrol ve diğer hammaddelerdeki spekülatif yaklaşımlarla birleşince, Güneydeki kar olanakları Kuzeyin gereksinimlerine göre biçimlendi. Bu Eşitsiz değişim ilişkisi mali ve teknolojik sonuçlar içeren unsurları içine alarak 1990’ larda değişik bir kulvara yaklaşmıştır. Ayrıca Kuzeyin doğrudan uluslar arası yatırımları Güneydeki belirli ülkelerde yoğunlaşırken (Doğu Asya ve Çin), mali hareketlilik tüm Güneyde gözlendi.1990’lı yıllarda Güneyin, geçiş ekonomileri ve sahra altı Afrika hariç, Dünya ticaret hacmindeki payı ortalama %8 civarı artmıştır. Çalışmada belirtilen Güney Kore örneklemesinden de anlaşılacağı gibi ticaretteki artış çift yönlüdür.Bugün bir çok Güney ülkesinde gözleneceği gibi ithalata bağımlı, katma değer yaratma kapasitesi düşük bir yapı oluşmuştur. Bu olgu da Kuzeyin kendi içinde olduğu kadar Güneyle arasındaki kutuplaşmayı artırmaktadır.

Keywords: North and South, South Korea, Added Value in Export, Foreign Debts, Globalization, Unequal Exchange

JEL Classification: F00, F10, f31

Suggested Citation

Sisman, Mehmet, Development Dynamic and North South Relations: Unequal Exchange and the Dilemma of Foreign Debt in Relation to South Korea Sampling (1990–2004) (July 10, 2005). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 2 (2006). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3099460

Mehmet Sisman (Contact Author)

Marmara University - Faculty of Economics/Department of Economics ( email )

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Göztepe Kam
Istanbul, Kadıköy 34722
Turkey
+905334574280 (Phone)

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
3
Abstract Views
96
PlumX Metrics