השטח שבין טבע לתרבות: מבט אנתרופולוגי על 'השטחים הפתוחים' בישראל
The Spaces between Nature and Culture - Anthropological Perspective on the 'Open Space' in Israel

Israeli Sociology

24 Pages Posted: 24 Jan 2018 Last revised: 18 Nov 2020

See all articles by Liron Shani

Liron Shani

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Date Written: May 15, 2017

Abstract

תקציר בעברית: היחס בין טבע לתרבות הוא סוגיית יסוד באנתרופולוגיה ובמדעי החברה. בישראל התפיסה המפרידה בין טבע לתרבות משפיעה על סוגיות לאומיות, כלכליות ופוליטיות, וכן על פרשנות המונח "טבע". המאבק על השטחים הפתוחים בישראל – אחת הסוגיות הבולטות בסדר היום התכנוני והסביבתי בישראל כיום – משמש מקרה בוחן להשפעת הפרדה זו והמאבקים סביבה. במאמר זה, המבוסס על מחקר אתנוגרפי שנערך בצומתי המפגש והקונפליקט בין חקלאות לסביבה באזורי הערבה והשרון, אציג את התפתחות מושג השטחים הפתוחים בישראל ובעולם, אתאר את השימושים השונים שנעשו בו ואנתח את ההתנגדויות שהוא מעורר. בניגוד לגישות הטוענות שההפרדה בין הטבע לתרבות אינה רלוונטית עוד למחקר החברתי, מהמאמר עולה הפוטנציאל הגלום במושג השטחים הפתוחים לאתגר את תפיסת ההפרדה הזו. לטענתי, ניתוח התפיסות השונות של ההפרדה בין הטבע לתרבות מאפשר הבנה טובה יותר של מאבקים סביבתיים וחברתיים כיום ושל היחסים בין סביבה לחברה.

English Abstract: The relationship between nature and culture is a key topic of study for anthropologyand social science. In Israel, the approach that sees nature and cultures as separateinfluences social, economic, and political discussions. The struggle over open spaces in Israel - one of the more prominent issues in planning and environmental discussions in Israel today — provides a case study to examine this separation and the conflicts around it. In this article, I present the development of the concept of "open space", both globally and in Israel. Drawing on ethnographic research on the meeting places and conflict points between agriculture and environmentalism in the Arava in Sharon regions, I examine the different uses of the “open space”concept, as well as the objections it elicits. The paper points to the challenge the“open space” concept poses to approaches that depict the separation of nature and culture as no longer relevant for social research. I argue that analyzing different conceptions of the boundary between nature and culture provides a better understanding of social and environmental struggles, and of the relations between environment and society.

Note: Downloadable document in Hebrew.

Keywords: Environment, agriculture, anthropology, israel, nature - culture

Suggested Citation

Shani, Liron, השטח שבין טבע לתרבות: מבט אנתרופולוגי על 'השטחים הפתוחים' בישראל
The Spaces between Nature and Culture - Anthropological Perspective on the 'Open Space' in Israel (May 15, 2017). Israeli Sociology, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3103284

Liron Shani (Contact Author)

Massachusetts Institute of Technology (MIT) ( email )

77 Massachusetts Avenue
50 Memorial Drive
Cambridge, MA 02139-4307
United States

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
59
Abstract Views
376
rank
429,021
PlumX Metrics