Over Crimmigratie En Discretionair Beslissen Binnen Het Mobiel Toezicht Veiligheid…Of Vreemdelingen…Of Veiligheid? (On Crimmigration and Discretionary Decision-Making in the Context of the Dutch Mobile Security Monitor… Or Aliens Monitor?)

Tijdschrift voor Veiligheid 14(2): 19-35

17 Pages Posted: 30 Jan 2018

See all articles by Maartje van der Woude

Maartje van der Woude

Leiden Law School - Institute for Criminal Law & Criminology

Dekkers Tim

Leiden University - Institute for Criminal Law & Criminology

Jelmer Brouwer

Leiden University - Institute for Criminal Law & Criminology

Date Written: 2015

Abstract

Dutch Abstract: Crimmigratie wordt in deze bijdrage begrepen als de toenemende vervlechting van het vreemdelingentoezicht en de strafrechtelijke handhaving. In het onderzoek dat hier wordt beschreven, staat de vraag centraal in hoeverre er reeds in de wetge‐ vings- en beleidscontext keuzes zijn gemaakt die het proces van crimmigratie moge‐ lijk in de hand werken. Door deze keuzes inzichtelijk te maken en te duiden hoe deze zich verhouden tot de street-level beslissingen kan er hopelijk een meer genuanceerde uitspraak worden gedaan over de drijvende krachten achter het pro‐ ces van crimmigratie. Hiertoe richt het onderhavige onderzoek zich op de Konink‐ lijke Marechaussee en het door hen uitgevoerde Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Deze vorm van toezicht ziet op de mobiele controles die de KMar in de grensgebie‐ den tussen Nederland, België en Duitsland kan uitvoeren in de treinen en op de wegen, maar ook op de nationale luchthavens op de intra-Schengenvluchten. De KMar en het MTV vormen hiermee een belangrijke schakel in het vreemdelingen‐ toezicht en daarmee mogelijk ook in het proces van crimmigratie. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het MTV illegale migratie zou tegengaan en ontmoedigen, maar het is de vraag in hoeverre dit nog steeds het geval is.

English Abstract: This article aims to explore the driving factors behind the process of crimmigration, the merger of crime control and migration control. By analysing the legal and policy framework governing the so-called ‘Mobile Security Monitor’ – the discretionary immigration checks carried out by the Royal Netherlands Marechaussee in the borderlands with Belgium and Germany, the research explores the extent to which the framework might leave room for crimmigration-based decisions on the street level. As the article shows, the dual nature of the Mobile Security Monitor as both an instrument for immigration control and crime control combined with an important name-change and the ongoing securitization of migration in Europe seem to create a favourable environment for crimmigration.

Note: Downloadable document is available in Dutch.

Keywords: Intra-Schengen borders, crimmigration, discretion, Netherlands, border control, decision-making

Suggested Citation

van der Woude, Maartje and Tim, Dekkers and Brouwer, Jelmer, Over Crimmigratie En Discretionair Beslissen Binnen Het Mobiel Toezicht Veiligheid…Of Vreemdelingen…Of Veiligheid? (On Crimmigration and Discretionary Decision-Making in the Context of the Dutch Mobile Security Monitor… Or Aliens Monitor?) (2015). Tijdschrift voor Veiligheid 14(2): 19-35. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3104495

Maartje Van der Woude (Contact Author)

Leiden Law School - Institute for Criminal Law & Criminology ( email )

Postbus 9520
Leiden, 2300
Netherlands

Dekkers Tim

Leiden University - Institute for Criminal Law & Criminology ( email )

Postbus 9520
Leiden, 2300
Netherlands

Jelmer Brouwer

Leiden University - Institute for Criminal Law & Criminology ( email )

Postbus 9520
Leiden, 2300
Netherlands

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
42
Abstract Views
234
PlumX Metrics