Türk Bankacılığında Krizler Ve Çıkarılan Dersler (Turkish Banking Crisis and Inferences)

Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(5), 11-23.

13 Pages Posted: 30 Jan 2018

Date Written: December 01, 2017

Abstract

Turkish Abstract: Amaç: Bu çalışmada 1980’den sonra yaşanan bankacılık krizleri, nedenleri ve sonuçları ile analiz edilmektedir. Bir taraftan krizlerin ekonomi üzerindeki maliyeti değerlendirilirken, diğer taraftan risk yönetimi bağlamında bankaların krizden çıkardıkları dersler ele alınmaktadır.

Yöntem: Literatür ışığında, kavramsal olarak krizlerin genel çerçevesi ortaya konduktan sonra, Dünya ve Türkiye deneyimlerine dayalı olarak bankacılık krizlerinin sebep ve sonuçları irdelenmektedir.

Bulgular: 1980’lerle birlikte özellikle ABD ve İngiltere ile paralel olarak Türk finans piyasaları da daha liberal bir yapıya kavuşmuştur. 1990’larla birlikte uluslararası sermaye hareketleri serbestleşmiş, Türk Lirası konvertibl hale getirilmiştir. Bu değişimler bütün dünyayı tek bir global piyasa haline getirmiş, yapılandırılmış finansal araçların da yardımıyla sermaye hareketleri tahmin edilemeyecek boyutta artmıştır. Kimi zaman globalleşmenin sonucu olarak, kimi zaman kendi ekonomik ve finansal sistemimizde yaşanan sorunlar nedeniyle, Türk bankacılığı her on yılda bir büyük bir krizle karşı karşıya gelmiştir.

English Abstract: Objectives: This study handles the crisis in Turkish banking since 1980, with their reasons and consequences. In addition to the cost of crisis to the economy, the inferences of banks from crisis are handled in the context of risk management.

Methods: In the light of literature analysis, after overviewing the theoretical framework of crisis, based on World and Turkish experience the reasons and results of banking crisis are discussed.

Results: In parallel to USA and UK, Turkish financial markets were also deregulated and gained a more liberal structure after 1980s. Staring from 1990s, international capital movement get liberalized and Turkish Lira become convertible. Whole World become a single global market, capital movement reached to an unexpected high level. As a result of sometimes globalization and sometimes its own vulnerabilities, Turkish banking sector experienced huge financial crisis almost repetitively at each ten years.

Note: Downloadable document is available in Turkish.

Keywords: Turkish banking sector, crisis, risk

Suggested Citation

Kale, Süleyman and Eken, Mehmet Hasan, Türk Bankacılığında Krizler Ve Çıkarılan Dersler (Turkish Banking Crisis and Inferences) (December 01, 2017). Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(5), 11-23. , Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3107187

Süleyman Kale (Contact Author)

Kırklareli University ( email )

Kepirtepe Mevkii
Lüleburgaz
Kırklareli, 39750
Turkey

HOME PAGE: http://personel.klu.edu.tr/suleymankale

Mehmet Hasan Eken

TEMAR ( email )

Kosuyolu Mahallesi, Ismailpasa sokak, Kadikoy
Istanbul, 111111
Turkey

Do you have a job opening that you would like to promote on SSRN?

Paper statistics

Downloads
443
Abstract Views
1,790
rank
91,571
PlumX Metrics