Brexit – Prawne Następstwa I Prawnicze Spekulacje (Brexit – Legal Consequences and Jurists’ Speculations. Remarks on the Book By M. Kramme, Ch. Baldus, M. Schmidt-Kessel)

Forum Prawnicze 2(40)/2017

18 Pages Posted: 30 Jan 2018

See all articles by Arkadiusz Radwan

Arkadiusz Radwan

Polish Academy of Sciences - Scientific Center in Vienna; Vytautas Magnus University - Faculty of Law; University of Warsaw - Faculty of Law and Administration

Date Written: January 22, 2018

Abstract

Polish Abstract: Artykuł stanowi recenzję książki pod redakcją M. Kramme, Ch. Baldus i M. Schmidt-Kessel pod tytułem: "Brexit und die juristischen Folgen" (Brexit i prawne konsekwencje), Baden-Baden 2016. Z tego powodu, że książka składa się z ponad dziesięciu bardziej lub mniej powiązanych artykułów, recenzja oprócz opisu struktury książki podsumowuje każdy z jej rozdziałów, które są pogrupowane w trzy części obejmujące: 1) podstawy traktatowe i ramy prawne wyjścia państwa z UE, 2) wpływ Brexitu na wybrane obszary prawa obejmujące m. in. prawo spółek, regulacje finansowe, podatki, swobodę przepływu pracowników oraz prawo konkurencji, 3) konsekwencje Brexitu dla Szkocji i Irlandii Północnej.

English Abstract: The article is a review of a recent book edited by M. Kramme, Ch. Baldus, M. Schmidt-Kessel entitled “Brexit und die juristischen Folgen“ (Brexit and the legal consequences), Baden-Baden 2016. As the book comprises of more than a dozen of more or less loosely interrelated contributions, the review, apart from appraising the book’s structure, gives an annotated overview of each of the book’s chapters. These chapters are grouped into three larger parts covering: (1) the Treaty foundations and the legal framework of a Member State’s withdrawal from the Union (2) the impact of Brexit on selected areas of law, including, inter alia, company law, financial regulation, tax law, free movement of labour, and competition law; (3) the consequences of Brexit for Scotland and Northern Ireland.

Note: Downloadable document is in Polish.

Keywords: Brexit, referendum ustąpieniowe, referendum europejskie, umowa ustąpieniowa, art. 50 TUE

Suggested Citation

Radwan, Arkadiusz, Brexit – Prawne Następstwa I Prawnicze Spekulacje (Brexit – Legal Consequences and Jurists’ Speculations. Remarks on the Book By M. Kramme, Ch. Baldus, M. Schmidt-Kessel) (January 22, 2018). Forum Prawnicze 2(40)/2017, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3107550

Arkadiusz Radwan (Contact Author)

Polish Academy of Sciences - Scientific Center in Vienna ( email )

Boerhaavegasse 25
Vienna, 1030
Austria

HOME PAGE: http://www.viennapan.org

Vytautas Magnus University - Faculty of Law ( email )

Jonavos g. 66
Kaunas, LT-44191
Lithuania

University of Warsaw - Faculty of Law and Administration ( email )

Warszawa
Poland

Here is the Coronavirus
related research on SSRN

Paper statistics

Downloads
30
Abstract Views
203
PlumX Metrics